Как управлението на информацията помага за добро планиране на работата в полето

Как управлението на информацията помага за добро планиране на работата в полето

Навременната информация за машините и времето е от ключово значение при планирането на всички земеделски дейности в стопанството на зърнопроизводителя Боян Бурчин от Вълчедръм