Как управлението на информацията помага за добро планиране на работата в полето

  • 04.07.2021 4:06
  • 3123
  • 0
  • Видео
Как управлението на информацията помага за добро планиране на работата в полето

Навременната информация за машините и времето е от ключово значение при планирането на всички земеделски дейности в стопанството на зърнопроизводителя Боян Бурчин от Вълчедръм