Как управлението на информацията помага за добро планиране на работата в полето

  • 02.09.2020 11:59
  • 3117
  • 0
  • Видео
Как управлението на информацията помага за добро планиране на работата в полето

Навременната информация за машините и времето е от ключово значение при планирането на всички земеделски дейности в стопанството на зърнопроизводителя Боян Бурчин от Вълчедръм