Каква техника е необходима при отглеждането на моркови?

Каква техника е необходима при отглеждането на моркови?

Морковите са кореноплодни зеленчуци, които се радват на целогодишно търсене. Това ги прави отличен избор за инвестиция. За да носи тя по-високи приходи, е необходимо да познаваме възможностите на съвременното земеделие, а то изисква използването на различни машини и оборудване, спомагащи за по-ефективното сеене, третиране, прибиране и след това пакетиране на готовата продукция.

 

Състоянието на нивите и почвените условия играят основна роля за успешното производство на моркови. Идеални са почвите с дълбок почвен слой, рохки, чисти и с високо съдържание на хумус. Към пожелателните признаци се отнасят още еднородност и добри физични свойства. Структурата им трябва да осигурява добро подхранване и водоснабденост, отсъствие на плътни слоеве. Добрият дренаж на свой ред също е ключов за отглеждането на тази култура, както и отсъствието на засоленост.

 

Независимо обаче каква е почвата, във властта на земеделския производител е да подобри нейните качества и оттам да направи реалистично очакването на добра реколта. С помощта на съвременни машини и оборудване това е постижимо.

 

Спецификите при отглеждане на моркови

 

В сеитбооборота морковите се отглеждат след бобови и зърнени култури. Следва да обърнете внимание на хербицидите, които сте използвали при предшестващата морковите култура, за да избегнете нежелани последствия. Сред зеленчуковите култури най-добри предшественици са доматът, зелето и лукът. С внимание спазвайте ротацията на културите при сеитбооборот. Не отглеждайте моркови на едни и същи полета през по-малко от 3-4 години. Прекалената честота увеличава опасността от понижаване на реколтата, влошаване на качеството й и поразяване от болести и вредители. Освен това интензивното използване на полетата се отразява негативно върху съхраняването на кореноплодните.

 

Основна техника при подготовката на почвите

 

Основната и предсеитбена обработка на почвата се изразява в няколко задачи:

 

  • Елиминиране на растителните отстатъци;
  • Унищожаване на плевелите;
  • Понижаване на плътността на почвата;
  • Подобряване на аерацията и водоснабдяването й.

 

В зависимост от условията земеделският производител има нужда от чизел, плуг, култиватор и друг такъв тип земеделско оборудване.

 

Машини за есенната обработка на почвата

 

През есента е необходимо да бъдат раздробени растителните остатъци на дълбочина 10-12 см, да се внесат минерални торове и да се обработи на дълбочина 25-30 см. Тези дейности налагат необходимостта от наличие на брана, плуг и торачка.

 

Машини за пролетната обработка и сеитбата през лятото

 

В зависимост от сроковете за сеитба през пролетта е необходимо да се направи раннопролетно брануване. Ако почвата е добре подготвена от есента и не е заплевена, земеделският производител може да се ограничи само до брануване. При силно заплевяване и студена пролет е препоръчителна предсеитбена култивация на дълбочината на засяване на семената.

 

През лятото е важно да се мине няколко пъти с култиватори и да се осигури оптимално ниво на влагата в горния слой на почвата. Много ефективно съвременно решение е капковото напояване.

 

Сеитба

 

В зависимост от сорта и целите на производство сеитбата може да се направи през пролетта и лятото. При всички положения фермерът трябва да се съобрази с климатичните условия. Изборът на качествена и съвременна сеялка е ключова за успеха на земеделската година.

 

Торене, подхранване и торачки

 

Морковът е чувствителна към високите дози органични торове култура. Внасянето на животинска тор не се препоръчва. В същото време отглеждането на моркови е процес, който се съпровожда с използването на много хранителни вещества. Това увеличава значимостта на внасянето на натрий, фосфор и калий.

 

Адекватният избор на съвременни решения и оборудване за подхранване на насажденията е предпоставка за по-добра и качествена реколта. Тук фермерът трябва да се съобрази начина на напояване, ако е капково, то част от фосфорните и калийните торове се внасят през есента, а другите редовно чрез система с капково напояване по пътя на фертигация. По този начин се постига правилно разпределение в зависимост от фазите на развитие на културата.

 

Грижи за посевите по време на вегетация

 

Грижата за насажденията с моркови не свършва дотук. Изисква се постоянно обследване на редовете, обработки, борба с плевелите, болестите и вредителите. В наши дни на пазара на земеделско оборудване ще откриете различни системи за пръскане с хербициди с цел защита на културите.

 

Прибиране, пакетиране и съхранение на продукцията

 

Съвременният пазар предлага разнообразие от модели комбайни, предназначени за прибирането на зеленчукови култури. Те осигуряват прецизност на работа, бързина и запазване на качеството на готовата продукция.

 

 

За да бъдат конкурентоспособни, част от родните фермери инвестират средства в придобиването на машини и оборудване за пакетиране и съхраняване на продукцията. По този начин се оформя един затворен цикъл на производство. Най-надеждният начин за съхраняване са хладилните камери, в които се поддържа стабилна температура на възхода и относително висока влажност.

 

Заложете на съвременна техника за отглеждането на моркови, за да сте уверени в бъдещето

 

Производителите на земеделски машини всяка година подобряват характеристиките на своите модели, отчитайки променящите се потребности на фермерите и стремежа им да продължат да развиват успешно земеделие.

 

Съвременният пазар на труда предлага ограничен брой желаещи да работят в сферата на селското стопанство. Това налага създаването на машини, които могат да отменят човешкия фактор в процеса на подготовка на почвата, сеитба, обгрижване, прибиране на реколтата, пакетирането и съхраняването й.

 

Така агромашините стават все по-комфортни за работа, по-интелигентни и по-малко ресурсоемки. Тези качества ги правят незаменим помощник на фермера, решавайки редица ключови проблеми за сектора – повишаването на разходите за отглеждане, липсата на работна ръка, високото търсене на качествена храна от пазара и опазването на околната среда.