Какво ни казахте: Обвързаната подкрепа в животновъдството да се отпуска за всички стопани

Какво ни казахте: Обвързаната подкрепа в животновъдството да се отпуска за всички стопани

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предложи нови критерии за допустимост при изплащане на схемите за обвързана подкрепа към животновъди в новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Темата беше дискутирана на тематична работна група (ТРГ) дни преди Нова година.

 

Най-общо от ресорното ведомство предлагат да се въведе възрастово ограничение за допустимите за подпомагане животни по схемите за обвързана подкрепа. Освен това при някои схеми се предлагат и завишени обеми за реализация на продукцията.

 

Относно възрастовите ограничения, от МЗХГ са на мнение, че субсидия по схемите за обвързана подкрепа трябва да се отпускат за млечни крави до 10 години, за месодайни крави -  до 12 години, за биволи  - до 15 години и за овце и кози - до 7 години.

 

Основните завишени количества касаят схемите Обвързана подкрепа за млечни крави под селекционен контрол, Обвързана подкрепа за месодайни крави и Oбвързана подкрепа за овце и кози под селекционен контрол

 

Млечни крави под селекция

 

Предлага се по схемата в новия програмен период земеделските стопани да реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на:
- 2000 кг за животните биологично производство, застрашените от изчезване и автохтонни породи;
- 4000 кг мляко на млечна крава за животните, които не попадат в т. 1.

 

Месодайни крави и/или юници

 

Предложението е реализацията на пазара чрез клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства, да бъде:

- 0,3 говеда за месодайни крави;
- 0,4 говеда за месодайни под селекция;  
- 0,2 говеда за застрашените от изчезване и автохтонни породи.

 

Овце-майки и кози-майки под селекция

За млечни породи:
- 90 кг. мляко или 45 кг мляко и 0,25 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства.
За застрашени от изчезване, биологични и автохтонни породи: 
- 45 кг мляко или 0,25 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства.
За месодайни породи:
- 0,5 животни родени в стопанството – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства.

 

Друга съществена промяна е, че стопаните, отглеждащи говеда в планинските райони, ще имат възможност да получат подпомагане за всичките си говеда до определения брой, без значение на предназначението им – за месо или за мляко.

 

Агри.БГ вярва, че право на глас трябва да имат всички в сектора. Случва се организации да защитават своите интереси, а не тези на членовете си. Свидетели сме и как се обсъждат дадени предложения, а след това записаните правила в регламентите са доста по-различни. И още, и още подобни случки. 

 

За това Ви попитахме “Как да се плаща обвързаната подкрепа в новата ОСП?

 

Според 27% от 269 попълнили анкетата, помощта през новия програмен период на ОСП трябва да се отпуска на всички регистрирани стопани без доказване на реализация. 

 

От друга страна 21 на сто от участниците в анкетата ни са на мнение, че методологията по схемите за обвързана подкрепа не трябва да се променя, но във форсмажорни години да се занижат изискваните количества за доказване на продукция.

 

18 процента пък смятат, че схемите са работещи в сегашния си вид и изискванията по тях не трябва да се променят и през следващия програмен период. 12% посочват, че обвързаната подкрепа трябва да отпадне за всички сектори, а други 12%, че не са допустими кандидати по схемата.

 

Едва 7% от отговорилите пък са на мнение, че в новата ОСП критериите трябва да бъдат променени и обемите за реализацията на продукцията да се завишат.От бранша вече дадоха своите становища по предложенията на министерството, вижте ги ТУК

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар