Какво трябва да знаете за напоителните системи

Какво трябва да знаете за напоителните системи

Оптималното използване на природните ресурси в наши дни е ежедневна тема на световно равнище. Водата е ключова за живота като цяло. Тя е основен двигател при произвеждането на храна. Когато става дума за ефикасно и икономично използване на водните ресурси, на помощ идват съвременните напоителни системи, иновативните технологии при разработването на нови модели разпръсквачи и поливните съоръжения.

 

За да бъде стопанството Ви успешно, препоръчваме да заложите на модерни продукти за поливане на земеделските земи. По този начин максимално минимизирате разходите за вода, контролирате процеса на поливане и имате възможност да пестите време и усилия.

 

Доказани методи

Фермерите разполагат с няколко начина за поливане на обработваемите площи:

 

●        Повърхностно (чрез заливане по площи или с бразди);

●        Дъждуване;

●        Подпочвено;

●        Микронапояване

 

Именно към последния метод спадат капковото и капилярното напояване. Първото се определя като най-икономично по отношение на разходите от всички изброени до този момент подходи. С него фермерът може да контролира количеството на подадената вода, като максимално понижи загубите заради изпаряване или просмукване.

 

Всяка една от тези напоителни системи има своите предимства и недостатъци. Преди да пристъпите към окончателен избор на метод, обърнете внимание на няколко характеристики:

 

●        Загуби заради изпаряване и попиване;

●        Коефициент използване на водата;

●        Опасност от осоляване или затлачване;

●        Ниво на отделяне на метан;

●        Разходи за инсталиране;

●        Специфики на почвата;

●        Възможни култури за отглеждане.

 

 

Открийте всичко за селското стопанство

В Tractor.bg може да намерите „под един покрив“ всичко, което може да бъде от полза на съвременния земеделски производител. Разгледайте категориите и ще се убедите колко разнообразни продукти (разпръсквачи, макари, маркучи и др.) имаме. Ако не откривате желания продукт, използвайте предоставените контакти, за да получите допълнителна информация.


 

Търгувайте в 21 век

Днес възможностите за развиване на търговията са много по-големи, но и по-предизвикателни. Използвайте Tractor.bg, за да бъдете конкурентни на пазара и видими за клиентите, независимо къде са те. Отделете няколко минути и регистрирайте своя акаунт. След това подберете своите най-атрактивни оферти и бъдете готови да се отзовете на бъдещите си клиенти.