Калина Илиева - ДФЗ - за проектите по мярка 121

  • 26.08.2021 11:05
  • 9590
  • 0
  • Новини
Калина Илиева -  ДФЗ - за проектите по мярка 121

Проектите по мярка 121, за които няма пари са 200 и за тях ще бъде направен опит да бъдат финансирани след междинната оценка на Програмата за развите на селските райони