Хуманното отношение към животните отново е на дневен ред

Хуманното отношение към животните отново е на дневен ред

Какви ще са правилата за подпомагане на хуманното отношение към животните от 2023 г. и какво ще представлява новото направление за намаляване на употребата на антимикробни средства, ще бъдат представени като проект на интервенция на 9 февруари. 

 

Тогава членовете на Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план по ОСП се събират за 19-и път на онлайн заседание. Освен хуманното отношение ще бъдат обсъдени и други актуализирани проекти на интервенции, финансирани от фонда за развитие на селските райони:

 

•    Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони;
•    Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони;
•    Горски интервенции.

 

Интервенциите, финансирани по Първи стълб, които също ще бъдат тема на разговор, са:

 

•    Преструктуриране и конверсия на лозя;
•    Насърчаване на винения туризъм;
•    Събиране на реколтата на зелено;
•    Застраховане на реколтата.

 

Ще бъде представена и обобщена информация за вече готовите интервенции. От Министерството на земеделието уверяват, че са отразили постъпилите от бранша коментари, както и заложените в Коалиционното споразумение приоритети.

 

Пак на 9 февруари членовете на парламентарната Комисия по земеделие ще изслушат становището на Министерство на финансите относно две изключително важни за фермерите теми:

 

•    обратното начисляване на ДДС за зърнени и технически култури;
•    възможностите за намаление на ДДС за храните от малката потребителска кошница.

 

Междувременно на 7 и 8 февруари земеделският министър Иван Иванов и неговият заместник Стефан Бурджев ще участват в неформалното заседание на министрите на земеделието на ЕС в Страсбург. Една от темите ще бъде въглеродното земеделие. 

 

В позицията на България като благоприятни практики за намаляване на емисиите и съхраняването на въглерод са посочени: поддържане на растителна покривка през най-чувствителните периоди през есенно-зимния период, отглеждане на азотфиксиращи култури, прилагане на подходящи сеитбообороти и добавяне в почвата на биоразградима биомаса.

 

Предвиждат се инвестиции в технологии за интензивното животновъдство, управлението на оборската тор и производството на биогаз от животновъдните стопанства. 

Прилагането на тези практики е възможно обаче чрез целенасочени инвестиции на ниво стопанство за модернизация на производствените процеси и внедряване на екологосъобразни решения. Те следва да бъдат подкрепени финансово по адекватен начин, допълват от ресорното министерство.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар