Кнежа е един от най-плодородните райони у нас

Зърнопроизводители, които прилагат No-Till технология, намаляват риска за растенията от сушата

Кнежа е един от най-плодородните райони у нас

Кнежа е едно от най-плодородните землища в България и едно от най-големите като територия. Там работят много иновативни фермери, които успяват да произведат нечувани за България добиви на зърно от декар.

 

Има ли почва за безоранните технологии у нас?

 

Селското стопанство е основен поминък на хората в района, което го поставя на челни позиции при задоволяване на техните потребности. На територията на град Кнежа се намира и единственият в страната Научно-изследователски институт по царевицата.

 

В района на Община Кнежа почвено-климатичните условия са много подходящи за развитие на зърнени култури, зеленчукопроизводство, отглеждане на билки и трайни насаждения.

 

Растениевъдството е основно направление, което задоволява нуждите на населението. Основните култури, които се отглеждат, са пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица.

 

Много стопанства работят по иновативна технология, която предпазва почвата и тя почти не е засегната от климатичните промени. Културите, отглеждани по тази технология, не са толкова податливи на сушата тази година. Зърнопроизводителите, които прилагат No-Till технологията, намаляват риска за растенията при лоши климатични условия.

 

В Кнежа почвата има коренна промяна именно заради използваната No-Till технология. С тази иновативна технология стопаните свалят разходите си за гориво, торове и намаляват смените на своя машинен парк. Запазват влагата в почвата и структурата й. За в бъдеще увеличават хумусния слой и плодородието на почвата.