Кои са основните фактори, които да съблюдаваме при избор на плуг?

Кои са основните фактори, които да съблюдаваме при избор на плуг?

 

Купуването на плуг може да се окаже трудна и продължителна задача.

 

Дали избирате марка, защото винаги сте използвали нея или заради почвата или заради поддръжката, винаги има много променливи фактори,които трябва да обмислите.


За теста бяха подбрани 5 модела навесни обръщателни плуга, с 4 тела на 5 различни производителя.

 

Този сегмент плугове за трактори с мощност от 100 до 175 к.с. са най-продаваните в рамките на ЕС.

Тествани плугове

 

В тестовете взеха участие следните производители: Kuhn, Lemken, Pottinger, Kverneland, и Vogel & Noot . Всички производители имаха възможност да настроят плуговете според условията на полето. Оценяването бе по петобална система.


Същността на теста

Тествахме плуговете по пет показателя: лесна настройка, настройка на ширината на браздата, цялостна конструкция и най-важното, качество на оранта. Всички тестове бяха извършени от експерти по обработка на земята и селскостопански механизатори.

Kuhn
Модел: Vari-Master 122
Плужно тяло: P6

Kuhn има доста лесна настройка на работната дълбочина на пред-
плужниците.

ЛЕСНА НАСТРОЙКА
Резултат 4,5


Kuhn получи плюсове заради лесната настройка на работната дълбочина на предплужника. Промяната на широчина на браздите е доста трудоемка, защото изисква смяна на целия винтов механизъм.Има и опция за хидравлична настройка на
предната бразда, но е доста скъпа.

ХИДРАВЛИЧНА НАСТРОЙКА НА ШИРОЧИНАТА
Резултат 4,5

Работата на хидравличния цилиндър за настройка на широчината лесно може да се
прочете от монитора в кабината, затова е лесен за управление. За съжаление обаче размерът е само в инчове, не и в сантиметри.

 

КОНСТРУКЦИЯ

Резултат 3

Плугът Kuhn е стабилен и с добър дизайн, с изчистени линии. За разлика от други производители, Kuhn поставят регулатора на широчината на основната греда, а не в ляво от гредата. Маркучите минават през основния вал и могат да бъдат притиснати при обръщане. Амортисорът на колелото е прекалено силен, което означава,че
се налага да се изчаква няколко секунди. Опорното колело започваше да се влачи,
когато плугът работеше на максимална дълбочина.

КАЧЕСТВО НА ОРАНТА
Резултат 4


Заравняването на повърхността и обръщането на почвата бяха перфектни, но прокарването на бразди не беше много добро, тъй като се забелязваха дупки между браздите. Широчината в основата на браздите беше 40 см. Като цяло обръщателният плуг Kuhn показа високо качество на работа.


Kverneland
Модел: EG 100
Плужно тяло: 28V

Плугът Kverneland беше единственият, които се обръща и на двете страни

ЛЕСНА НАСТРОЙКА
Резултат 3.5


Kverneland попада в средата на класацията, според това колко лесно се настройва
плуга. Що се отнася до настройване на посоката на теглене, винтовата стяга трябва
да бъде разхлабена, след това отвита, след това гайката трябва да бъде затегната отново. Височината на предплужниците може да се регулира самостоятелно. Промените в широчината на първата бразда се извършват посредством винтова стяга и плъзгач, а гайките за регулиране на ъгъла се застопоряват от малък прът,който работи добре.

 

РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОМЕНЛИВАТА ШИРОЧИНА
Резултат 4

Регулирането на променливата работна широчина е бързо и директно, а и има до-
бра видимост от кабината от двете страни на рамата. Малко сме разочаровани от
това, че индикаторите не показват различни дълбочини след обръщането.

КОНСТРУКЦИЯ
Резултат 4

Здрав и с красив дизайн, плугът Kverneland е комбинация от стоманени
пластини, изрязани и закалени части.Опорното колело е прикачено в единия край,
за разлика от другите плугове, което може да се окаже проблем. Качеството на заварките е изключително. Това е единственият плуг, който може да работи с плужните тела под или над рамата , което го прави уникален.

КАЧЕСТВО НА ОРАНТА
Резултат 4.0

Прокарването на браздите и заравняването на повърхността беше много добро. Плужното тяло избутва браздата достатъчно за да обръща почвата при тежкия чернозем. Проблем при избутването на браздата се наблюдава единствено при
глинести почви.


Lemken
Модел Vario Оpal 7
Плужно тяло W 52,626

Плугът Lemken се регулираше лесно във всяко отношение

ЛЕСНА НАСТОЙКА
Резултат 4.5

Лесен за настройване във всяко отношение. Посоката на теглене се регулира чрез проста винтова стяга и работи безупречно. Обръщането на плужните тела над и под рамата също се извършва лесно. Бързата система за регулиране на предплужниците пести време и няма болтове и щифтове, които лесно се губят.

 

РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОМЕНЛИВАТА ШИРОЧИНА
Резултат 4

Плугът се регулира по-лесно когато се стеснява отколкото когато се разширява, но
като цяло Lemken се справя добре по този показател. Освен това,Lemken може да оре на възможно най-малкото разстояние, само 17см.

КОНСТРУКЦИЯ
Резултат 4.5


Всичко показва че плугът Lemken е добре направен. Повечето части са съединени с
болтове, а не са заварени и всички гресьорки са маркирани с червено. Хидравличните плъзгачи са компактни, а всички маркучи са добре защитени.

КАЧЕСТВО НА ОРАНТА
Резултат 4

Обръщането на почвата беше добро без видими растителни отпадъци, като про-
карването на браздите беше добро. Заравняването на повърхността също показа добър резултат.


Pottinger
Модел Servo 35 Plus
Плужно тяло 46W

Ясна и прецизна скала, която се чете лесно от кабината.

ЛЕСНА НАСТРОЙКА
Резултат 3.5


Регулирането на посоката на теглене и на предната бразда е
изключително опростено, както и регулирането на предплужниците. Регулирането
на опорното колело е голям минус – регулаторът на височината не може да се застопорява. Промяната нагоре и надолу се извършва с ръчка, която се завърта на 180 градуса.

РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОМЕНЛИВАТА ШИРОЧИНА
Резултат 5


Ясна и прецизна скала,която се чете лесно от кабината. Посоката на теглене не се променя при регулирането.

КОНСТРУКЦИЯ
Резултат 4.0


Висококачествен дизайн, повечето части са заварени, а има и отлята задвижваща
глава. Хидравличните маркучи минават през кухата основна рама.

КАЧЕСТВО НА ОРАНТА
Резултат 4.0


Този плуг има универсални плужни тела и браздите бяха задоволителни. Заравняването на повърхността и обръщането на почвата бяха на добро ниво,
а широчината на най-долната бразда беше 47 см.


Vogel and Noot
Модел Plus XM 950Vario
Плужно тяло WXL 30

Плугът Vogel and Noot се настройваше лесно, въпреки че няма маркировка.

ЛЕСНА НАСТРОЙКА
Резултат 4.5


Този Австрийски плуг е с лесна настройка, въпреки липсата на маркировка. Регулирането на предната бразда и придвижването от горе надолу е добро. Регулирането на дълбочината е чрез болтове и отвори, а ширината се регулира лесно.

РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОМЕНЛИВАТА ШИРОЧИНА
Резултат 4.5

Оранта е постоянна при различна работна широчина, а скалата също се регулира и се чете лесно.

КОНСТРУКЦИЯ
Резултат 4


Опростен плуг с много щамповани части, закрепени с болтове за основната греда и двоен варио-хидравличен цилиндър с памет,който има по-голям ход. Това позволява на плуга да се вдига по-високо при обръщане,така че колелото не удря почвата.
Този плуг има памет за управление работата на хидравличните цилиндри.

КАЧЕСТВО НА ОРАНТА
Резултат 4

Заедно с Kuhn, Vogel and Noot предлагат най-добро качество на оранта. Обръщането
на почвата е перфектно и няма отпадъци.

Какви кaчества на плуговете проверяваше тестващият екип?

ЛЕСНА НАСТРОЙКА
При повечето плугове посоката на теглене трябва да се настройва само веднъж, особено когато един и същ трактор се използва за по-голямата част от оранта. Само когато условията на полето се променят, такива части като предплужниците
и дисковите ножове трябва да се регулират. По тази причина, качеството на оранта има три пъти по-голяма тежест в този тест. В крайна сметка, както каза един от съдиите, той би предпочел плуг, който се настройва трудно, но който оре качествено.

Неудобството от настройката на плуга ще бъде забравено само след седмица, но
некачествената оран ще ви тормози цяла година.

При повечето тествани плугове, широчината на предната бразда се регулира чрез преместване на плужното тяло встрани чрез плъзгач в задвижващата глава. Посоката на теглене се променя след това чрез обичайната връзка гайка и
болт. Но Kuhn, Pottinger и Lemken са комбинирали регулирането на посоката на теглене и широчината на предната бразда чрез използване на сполучлив паралелограмен механизъм с многобройни опорни точки, което означава, че регу-
лирането на ширината на браздата автоматично води до промяна в посоката на теглене. Въпреки, че никой производител не даде перфектно решение, с Lemken, Kuhn и Vogel and Noot се работеше най-лесно. Lemken беше единственият плуг, който имаше бързо-регулируема система без болтове за предплужниците, докато
предплужниците на Kuhn и Vogel and Noot се регулираха лесно във всички посоки.

ХИДРАВЛИЧНО РЕГУЛИРУЕМА РАБОТНА ШИРОЧИНА
Въпреки че хидравличното регулиране на широчината изисква сериозна инвестиция, то има значителни предимства, когато например трябва да се направи завой, за завършване на оранта и за прокарване на права бразда в хълмиста местност или на места, където има смесени почви. Когато плугът срещне препядствие, когато се
изкачва нагоре или в по-тежка почва, плугът винаги ще има по-тясна работна ширина отколкото когато слиза надолу или в по-леки почви.

Важен фактор при промяната на ширината на браздата е, че цялостното регулиране се запазва и по този показател всички плугове се представиха добре.

КАЧЕСТВОТО НА КОНСТРУКЦИЯТА И УСТРОЙСТВОТО
Като цяло на външен вид моделите на Lemken,Kverneland и Kuhn изглеждат най-здрави.Някои плугове се правят предимно от чугун и заварени части като плугът на Kverneland, докато други предпочитат закалена стомана с пластини, които са заварени. И двата конструктивни метода са еднакво силни.

КАЧЕСТВО НА ОРАНТА
Земята беше доста суха за теста, което всъщност допринесе за добрите условия за оран. Представянето на всеки плуг беше оценявано при заравняване на почвата (всички бразди да са на еднаква височина), прокарване на бразди (без видими дупки) и обръщане на почвата (напълно обърната бразда без растителни отпа-
дъци). Освен това беше измерена широчината в основата на браздата.

Тестовото поле беше разделено на две –едната част за настройване на плуга, а на другата плуговете направиха шест преминавания за да тестваме оранта. Това позволи всеки плуг да бъде оценен правилно. Качеството на оранта на Vogel & Noot, Kuhn и Lemken, беше високо, а при Kverneland и Pottinger бе задоволително, като при тях при обръщането на почвата на места се виждаха останали растителни отпадъци.

КАЧЕСТВОТО НА КОНСТРУКЦИЯТА И УСТРОЙСТВОТО
Като цяло на външен вид моделите на Lemken,Kverneland и Kuhn изглеждат най-здрави.Някои плугове се правят предимно от чугун и заварени части като плугът на Kverneland, докато други предпочитат закалена стомана с пластини, които са заварени. И двата конструктивни метода са еднакво силни.