Предколедно, пазарът на земеделска земя, се раздвижва

„Агрион“ започва продажба на ниви в цялата страна, цените тръгват от 300 лв. за дка

Предколедно, пазарът на земеделска земя, се раздвижва

Предколедно, пазарът на земя в България се активизира и все повече купувачи проучват пазара в различните землища в опит да намерят атрактивни терени.

Всеки четвърти арендатор е взел земя на лизинг

Сред потенциалните купувачи са земеделски производители, които искат да увеличат обработваемите си площи, начинаещи земеделци и инвеститори в земеделска земя, за които парцелите са инвестиционен актив, който може да им донесе висока доходност и сравнително малък риск.

За да отговори на засиленото търсене компанията за професионално управление на поземлени активи „Агрион“ пусна за продажба нови атрактивни терени в цялата страна. Цените започват от 300 лв./дка
Сред офертите има земеделски земи край морето и близо до големи областни центрове.

В морските общини най-интересни са парцелите в района на Несебър, Поморие, Приморско, Аврен. Освен там, компанията предлага земеделски терени и край София, Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Плевен, Ловеч и други области на страната. 

Атрактивните терени привличат интереса не само на традиционните купувачи, но и на все повече млади хора, които искат да избягат от натовареното ежедневие на града и да развиват модерно биоземеделие.

Размерите на парцелите, които все още не са продадени, както и точното им местоположение в различните землища, може да се видят на адрес http://www.agrion.bg/bg/zemq/sellingform.

Често парцелите са възможност за земеделците да комасират земите си. Комасацията увеличава производителността и намалява разходите.

Тя дава по-добри условия за механизирана обработка на земята, което е предпоставка за увеличаване на добивите и за развиване на селско стопанство с висока добавена стойност.

Окрупняването на терени помага и за формирането на по-добра цена на земеделските площи. Стойността на комасираните имоти е доста по-висока от средната за даден регион, дори и да се сравняват терени от едно и също землище, категорични са експертите в бранша.

За пет години, откакто е на пазара, „Агрион“ се превърна в предпочитания партньор за сделка от страна на собственици и арендатори на земеделски земи. Според национално маркетингово проучване, всеки втори арендатор и близо 75 на сто от собствениците на земеделска земя вярват на компанията и я избират за предпочитан партньор за сделка.

Анализът на „Агрион“ показва, че най-често купувачите се свързват с компанията онлайн – през сайта www.agrion.bg, на националния телефон 080011166 и на място, в офисите на компанията в цялата страна. Във всеки от регионалните офиси заинтересованите могат да получат безплатно експертни съвети, информация за пазара, както и търговски и юридически консултации.

Сметките показват, че инвестициите в земеделска земя носят доста по-добра доходност от банковите депозити и инвестиционните фондове. При средно покачване на цената с приблизително 4% на година и рента от 50 лв., покупката на поземлен имот би могла да донесе доходност от близо 10%, дори и ако се налагат допълнителни инвестиции в разработване на парцела. 

Земята може да се вземе и на разсрочено плащане до 36 месеца с минимално самоучастие от 10%. 

„Възможността за разсрочено плащане е все по- популярна сред потенциалните купувачи. От подобна опция се възползват предимно по-малки земеделски производители, които търсят различни варианти да придобият земеделска земя, без да им се налага да плащат накуп за нея. По този начин те имат възможност да вложат свободните си пари в техника или по-качествени семена, което води до по-ефективно и модерно земеделие“, коментираха от „Агрион“.