Колко точно средства и усилия пестят смарт машините?

Един от ключовите въпроси, когато се купува агротехника, е как тя ще помогне на стопанството да повиши своята рентабилност

  • 04.05.2022 1:15
  • 109
  • 0
  • Новини
Колко точно средства и усилия пестят смарт машините?

shutterstock.com

През последните години земеделските производители се насочват към закупуването на земеделска техника, която е снабдена с технологии за машинно зрение, автономно движение, изкуствен интелект, анализ на бази данни и други съвременни функции. Статистиката сочи, че към днешна дата с цифровизация на селското стопанство в Европа се ангажират 69% от земеделците в Европа, съобщава Росспецмаш.

 

 

Ключов въпрос, когато се купува агротехника, е как тя ще помогне на стопанството да повиши своята рентабилност. Един от пътищата е чрез съкращаване на разходите.

 

Най-прогресивните агропредприятия използват системи за прецизно земеделие вече 10 години. Други правят първите си крачки сега. Сред най-търсените технологии в това направление са оценка на влажността на културите, картографиране на добива, диференцирано торене и сеене.

 

Системите за картографиране на добива помагат да определят най-силно и най-слабо плодородните участъци. Датчици, поставени на комбайна, едновременно фиксират координатите и количеството на събраната реколта, постоянно обновявайки показанията. Интеграцията на данните за геолокация и добива позволява да се оцени плодородието на почвите на конкретни места от полето. Получените данни се съхраняват в система за агромениджмънт и на тяхна основа програмата създава карта на добива. Следва настройване на параметрите за прецизно торене и сеене.

 

Така земеделските производители могат да спестят от 5 до 30% от продуктите за подготовка и провеждане на полеви работи.

 

Благодарение на системите за диференциация земеделските производители могат да увеличат печалбата си с 15-25%. Тя помага да се разпределят максимално ефективно торовете и продуктите за растителна защита, ръководейки се от плодородието на почвите и други фактори. Както знаете, разходите за торове възлизат на около 20-30% от цената на зърното.

 

ВИЖТЕ ВОДЕЩИТЕ НОВИНИ

 

Друга важна разработка, която оптимизира земеделския бизнес, е системата за нощно виждане на самоходната агротехника. Тя включва специална видеокамера, контролер за обработка на видеото и монитор, на който се извежда контрастна цветна картина. За разлика от топловизионната технология, операторът различава всички обекти на полето и на пътя – независимо каква е температурата им. Системата „вижда“ препятствията на разстояние до 1500 метра.

 

Според изчисления системата за нощно виждане може да повиши ефективността на полевите работи с 20%.

 

Автопилотирането е друга технология, която оптимизира работата на полето. Тя прави задълженията на оператора на земеделска техника по-малко рутинни и повишава производителността с до 20%. Освен това е способна да намали разходите, ако се зададат оптимални траектории на движение.

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Използвайки стара техника, отрано се отказвате от печалбата си

В борбата с COVID-19: Бързи зелени коридори и за агромашините?

Селското стопанство 4.0: Земеделската техника се променя

 

Добави коментар