Комисията видя нужда от ремонт на обвързаната подкрепа

  • 09.08.2022 7:42
  • 196
  • 2
  • Новини
Комисията видя нужда от ремонт на обвързаната подкрепа

 

Ролята за стабилизирането на доходите на земеделските производители на Стария континент на прилагането на директните плащания и подпомагането на райони, изправени пред природни ограничения, е от голяма важност. 

 

Пазарните мерки, схемите за качество на Европейския съюз (ЕС) и различни мерки за развитие на селските райони, допринасящи за растежа на производителността, също имат роля в подпомагането на доходите на земеделските стопанства чрез ограничаване на колебанията на цените надолу и подобряване на конкурентоспособността. 

 

Въпреки постоянното и непрекъснато подобрение, разликата в доходите между селскостопански и неземеделски доход остава значителна. Това са част от ключовите констатации от оценката на въздействието на Общата селскостопанска политика (ОСП) върху жизнеспособното производство на храни, публикувана тези дни от Европейската комисия (ЕК).

 

Въз основа на външно проучване и допълнителен икономически анализ, тази оценка е особено подходяща в светлината на целите, заложени в Стратегията “От фермата до трапезата” и в отговор на предизвикателствата, поставени от пандемията от COVID-19.

 

Заключенията от оценката като цяло са положителни по отношение на ефективността, ефикасността, релевантността, уместността, съгласуваността и добавената стойност на мерките. 
И все пак, чрез оценката става ясно, че има необходимост от подобрение в ефективността на обвързаната подкрепа и то по отношение на целенасочеността и конкурентоспособността, така че насочването на подпомагането на доходите чрез този инструмент да води до стабилизиране на селскостопанските пазари в страните-членки и в целия ЕС. 

 

Ефективността на зелените плащания и на правилата, определящи активните земеделски производители, също могат да бъдат подобрени, считат от Комисията. Освен това в оценката се стига до заключението, че съгласуваността на ОСП изисква внимателен мониторинг, по-специално по отношение на повишената гъвкавост при прилагането на бъдещата ОСП и целите на стратегиите за биоразнообразие и “От фермата до трапезата”. 

 

Независимо от това, прякото подпомагане на доходите силно допринася за стабилизиране на доходите на земеделските стопанства, като и двата стълба на ОСП играят важна роля. Средният дял на ЕС за подпомагане на ОСП в доходите на земеделските стопанства е 36%, а делът на директните плащания е 26%, се казва в документа. 

 

Външната конвергенция - механизъм, който има за цел постепенно да коригира подпомагането на доходите във всяка държава, за да ги приближи до средното ниво за ЕС, е ефективна за намаляване на различията между държавите-членки. Вътрешното сближаване пък, което има за цел да коригира подпомагането на доходите във всяка държава или регион, обикновено е ефективно за намаляване на различията между земеделските производители в държавите-членки. Прилагането му и намаляването на плащанията (дегресивност) обаче е ограничено и не винаги води до забележимо намаляване на концентрацията на пряко подпомагане на доходи като цяло. И все пак преразпределителното плащане е ефективно при насочване към по-малки ферми, се посочва в изследването. 

 

И накрая, според оценката, насочването на мерките се е подобрило в рамките на ОСП 2014-20 г., но зависи от избора на прилагане на държавите-членки.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Коментари
all
на 28.05.2022 0:25
lelele yar lele
Father of the bet
на 28.02.2022 11:46
<a href="https://galabetbahis.com">Galabet</a> <a href="https://galabetbonuslari.com">Galabet</a> <a href="https://galabetcasino.com">Galabet</a> <a href="https://galabetgir.com">Galabet</a> <a href="https://galabetgunceladres.com">Galabet</a> <a href="https://galabetkayit.com">Galabet</a> <a href="https://vipparkslot.com/">Vippark</a> <a href="https://vipparkslotoyna.com/">Vippark</a> <a href="https://vipparkgunceladres.com/">Vippark</a> <a href="https://vipparkcasinoadres.com/">Vippark</a> <a href="https://vipparkcasinokayit.com/">Vippark</a> <a href="https://padisahbetbahis.com">Padişahbet</a> <a href="https://Padisahbetbonuslari.com">Padişahbet</a> <a href="https://padisahbetcasino.com/">Padişahbet</a> <a href="https://padisahbetgir.com/">Padişahbet</a> <a href="https://padisahbetgiris.com/">Padişahbet</a> <a href="https://padisahbetgunceladres.com/">Padişahbet</a> <a href="https://Padisahbetkayit.com">Padişahbet</a> <a href="https://betpipogir.com">Betpipo</a> <a href="https://betpipogiris.club">Betpipo</a> <a href="https://betpipobahis.com">Betpipo</a> <a href="https://betpipobonuslari.com">Betpipo</a> <a href="https://betpipoadres.com/">Betpipo</a> <a href="https://betpipokayit.com/">Betpipo</a> <a href="https://betpipouye.com/">Betpipo</a> <a href="https://betpipogiris.com/">Betpipo</a>
Добави коментар