Lechler получи медал за иновации в дюзите за пръскачки

Lechler получи медал за иновации в дюзите за пръскачки

Прилагането на растителна защита в земеделските стопанства вече ще е по-ефективно, по-икономично и по-безопасно за земеделските стопани с новата генерация дюзи за пръскачки IDTA на немския производител Lechler