Lechler получи медал за иновации в дюзите за пръскачки

  • 20.08.2020 5:48
  • 3643
  • 0
  • Видео
Lechler получи медал за иновации в дюзите за пръскачки

Прилагането на растителна защита в земеделските стопанства вече ще е по-ефективно, по-икономично и по-безопасно за земеделските стопани с новата генерация дюзи за пръскачки IDTA на немския производител Lechler