Lechler получи медал за иновации в дюзите за пръскачки

  • 12.03.2021 20:42
  • 3644
  • 0
  • Видео
Lechler получи медал за иновации в дюзите за пръскачки

Прилагането на растителна защита в земеделските стопанства вече ще е по-ефективно, по-икономично и по-безопасно за земеделските стопани с новата генерация дюзи за пръскачки IDTA на немския производител Lechler