Липсата на административен капацитет е причина за забавяне плащанията по 121-а мярка

  • 334
  • 0
  • Новини
Липсата на административен капацитет е причина за забавяне плащанията по 121-а мярка

Липсата на административен капацитет е причина за забавяне плащанията по 121-а мярка от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Едва 2 екипа от по двама човека реално обикалят България за да инспектират дали закупената земеделска техника - трактори, комбайни, прикачен инвентар отговаря на параметрите, описани в проектите пред Разплащателната агенция. Това е абсурдно, тъй като подадените проекти наближават цифрата - 1300 !

Към днешна дата в Разплащателната агенция в София са подадени общо 1278 проекта по мярка 121 - "Модернизация на земеделските стопанства". Сключените договори с одобрени кандидати са малко над 200 бр., а по мярката "Млад фермер" са одобрени 260 бр.

В агробизнес браншът се говори, че интересът към мярката за модернизация на селските стопанства е толкова голям, че стойността на подадените проекти вече изчерпва средствата за 2009-а година.

Отлично уведомен източник, заяви пред Трактор.БГ , че близо 17% от подадените проекти по мярка 121 са за изцяло или почти максималният размер на допустимите инвестиционни разходи.