Меркурий Агро стана представител на италианските напоителни системи FERBO

  • 818
  • 0
  • Новини
Меркурий Агро стана представител на италианските напоителни системи FERBO

Меркурий Агро стана представител на италианските напоителни системи FERBO.

 

Заради засушаването през последните години, както и прогнозите за все по-чести и продължителни периоди на суша се наблюдава засилено търсене от земеделските производители на нови напоителни системи.

 

Освен това заличената инфраструктура на старите хидромелиоративни съоръжения налага подновяването с нови напоителни системи.

 

За сезон 2013-а от Меркурий Агро акцентират на новата серия поливни системи FERBO "G", които са много подходящи за условията в България. Тези системи са на изключително конкурентни цени, които започват от 15000 EUR/без ДДС, като новата серия включва работен захват на крилата до 45 метра и крепец за регулиране на височината : от 1 до 2,70 метра.

 

Системите за напояване на италианския производител FERBO са с доказано качество и възможности за избор на конкретни технически параметри, според нуждите на стопанството.

 

Меркурий Агро предлага и други серии поливни системи , според нуждите на стопанството. Има поливни системи с електромоторно управление, с пълно компютърно управление + задаване на часови параметри за поливане, както и възможност за разпознаване на климатичните промени -облачно, слънчево, вятър и др. с цел прецизиране на поливането.

 

 

Актуалните оферти за поливни системи FERBO можете да видите тук, а допълнителна информация може да получите на 062/650-973 ; 0897089160 ; 0897089163  [email protected]

 

В края на миналата седмица МЗХ постави като приоритет Стратегия за развитие на отрасъл Хидромелиораци, както и изготвяне на интегриран План за развитие на водната инфраструктура за сектора. За реализиране на нова политика в областта на хидромелиорациите представители на Министерство на земеделието и храните провеждат срещи с експерти от Световната банка за предоставяне на експертна техническа помощ по Програмата за развитие на селските райони, съобщи още Найденов.


Основните приоритети за преструктуриране на сектора са оценка на хидромелиоративния фонд –  техническо и технологично състояние на съоръженията; план за следващите 8 години за рехабилитация на съоръженията при внимателна преценка къде ще се вложат средствата, както и оценка на нуждите на водоползвателите – доколко земеделските производители са готови да отглеждат поливни култури и да плащат за напояване, както и готови ли са да съфинансират изграждане и ремонт на поливни съоръжения, посочи министър Мирослав Найденов.

 

Опорните точки, върху които се поставя изготвянето на Стратегия за развитие на поливното земеделие в България са свързани с Изготвяне на предложение за усъвършенстване на административната структура за управление и контрол на хидромелиорациите.

Ще бъде направена и цялостна инвентаризация на хидромелиоративните съоръжения с оценка на състоянието и определяне на обхвата на всяко напоително съоръжение. Ще бъдат направени предложения за подобряване състоянието на съществуващата хидромелиоративна мрежа, определяне на източниците на финансиране и техния размер, както и предложения за създаване на нови хидромелиоративни съоръжения и възможни източници на финансиране. Ще бъдат направени и предложения за законови промени, които да гарантират изпълнението на посочените задачи.

След включването на Програмата за развитие на селските райони в Меморандума за партньорство със Световната банка за 2013 г. ще бъде изготвено техническо задание за изготвяне на Стратегия -  за подготовка на мерките от новия програмен период на Общата селскостопанска политика – 2014-2020 г. и разработване на пилотни проекти за европейско и национално финансиране.

Хидромелиоративният фонд, по който се извършва услугата доставка на вода за напояване обхваща съоръжения, които са изграждани през 60-те и 70-те години на миналия век и вследствие на продължителна експлоатация са силно амортизирани, разрушени и подложени на непрекъснато разграбване. Заради лошото физическо състояние и влошената функционалност на хидромелиоративните системи и съоръжения, доставката на вода за напояване се осъществява с големи загуби, а в някои региони е невъзможна.