Mестните породи овце и кози отвъд прага на застрашеност изпадат от подпомагане?

  • 16
  • 0
  • Новини
Mестните породи овце и кози отвъд прага на застрашеност изпадат от подпомагане?

 

Развъдни организации алармират, че в Стратегическия план за новия програмен период 2023-2027 не е предвидено подпомагане за местни породи овце и кози, които са преминали прага на застрашеност от 11 000 екземпляра.

 

Във финализирания проект на Стратегически план, изпратен за одобрение в Брюксел, са разписани следните интервенции за застрашени местни породи:

 

•    Агроекологична мярка, направление „Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство“;
•    Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи.

 

За местни породи от комбиниран тип, преминали прага на застрашеност от 11000 екземпляра, не е предвидено подпомагане. Техният продуктивен капацитет е под заложените изисквания за доказване на реализация при специализирани млечни или месодайни породи.

 

Ситуацията е била обсъдена на работна среща между развъдни организации и експерти на ИАСРЖ, провела се на 2 ноември в София. След дискусиите те предлагат в изискванията и условията за допустимост на интервенцията за обвързано подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми, да се добави следният текст:

 

За местни (автохтонни) породи от комбиниран тип – земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 35 кг мляко или 0,2 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства.

 

Това предложение е представено устно на екипа на земеделския министър Явор Гечев на 31 октомври. Сега е изпратено и в писмен вид.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар