Международна конференция Balnimalkon 2009 ще се проведе в рамките на изложението ЗарАгро

  • 358
  • 0
  • Новини
Международна конференция Balnimalkon 2009 ще се проведе в рамките на изложението ЗарАгро

От 14 до 16 май в Аграрния факултет на Тракийски университет, Стара Загора ще се проведе ІV международна конференция Balnimalkon 2009  на тема: Challenges of the Balkan animal industry and the role of science and cooperation.

Мисията на международната научна конференция е да се дефинират предизвикателствата пред животновъдството в страните от балканския регион на настоящия етап, произтичащи от глобалните промени в икономически, социален, енергиен и екологичен аспект и ролята на науката за решаването на проблемите. Съществено внимание ще бъде обърнато и на проблемите пред животновъдното висше образование и подготовката на кадри за животновъдството и аграрното производство, отговарящи на новите изисквания за организация на производствения процес в аграрния сектор. На конференцията ще бъдат представени постигнати резултати от научноизследователската дейност провеждаща се в животновъдната област от научните работници от балканските страни, което позволява да се сравняват достиженията на научните изследвания в аграрната област и да се внедряват в науката и практиката нови авангардни научни решения. На научната конференция се обменят научни идеи, създават се международни научни колективи и възможности за създаване на екипи за разработване на научни проекти по международни програми.

Ще бъдат обсъдени и възможностите за коопериране между балканските страни за разрешаване на проблеми, свързани с опазване и обогатяване на генофонда в животновъдството, разширяване на биологичното разнообразие и подобряване на технологиите за отглеждане на животните и повишаване на ефективността на производството.

Предвижда се да бъдат проведени 3 пленарни сесии:

1.First (1), (Plenary) Session - “Animal Resources and Potential in the Different Balkan Countries, in Response to the Challenges of Balkan Animal Industry
2. Second (2), (Plenary) Session “Higher Education in Animal Husbandry on the Balkans - Problems and Perspectives
3. Third (3) - Open Session “Animal Production on the Balkans”. Presentation of the papers in sections:
1.Genetics and Breeding
2.Feeding and Physiology
3.Products, Technologies and Ecology
4.Economics and Management

В конференцията участват научни работници от България, Турция, Гърция, Румъния, Молдова, Сърбия, Македония. На 15. 05. 2009 г. се предвижда посещение на демонстрационни ферми. В програмата е включено и посещение на Аграрна изложба с провеждани демонстрации.