Министерството отхвърля 2018 г. като референтна година за ДЗЕС1

Министерството отхвърля 2018 г. като референтна година за ДЗЕС1

Първото заседание на Специалния комитет по селско стопанство (СКСС) под ръководството на португалското председателство се състоя на 11 януари в Брюксел. Отново бе подчертано, че основен приоритет е приключване на реформата на ОСП. Целта е да се постигне споразумение с Европейския парламент (ЕП) до пролетта. 

 

Екосхемите със завишени изисквания са важен елемент за ЕП, като вече има съгласие на техническо ниво. Евродепутатите настояват за задължителен списък с екосхеми, който да бъде включен в делегиран акт. Съветът счита обаче, че това противоречи на гъвкавостта на прилагане. 

 

Относно ДЗЕС 1 за опазване на постоянно затревени площи в Брюксел е постигнато съгласие за 2018 г. като референтна година. България и Дания обаче възразяват. 

 

В проекта на екосхема, който ще бъде обсъден на заседание на Тематичната работна група на 20 януари, Министерството на земеделието предлага да се изисква поддържане на съотношението на постоянно затревените площи към общата земеделска площ на национално ниво. Те ще се поддържат чрез екстензивно пашуване от 0,3 до 1 ЖЕ/ха минимум 60 дни през съответната година.

 

Преговорите за новата ОСП продължават, а графикът през януари, цитиран в последния бюлетин на МЗХГ, включва триалози на:

 

•    22 януари: Регламент за Стратегическия план – зелена архитектура, нов модел на прилагане, дефиниции и общи разпоредби;
•    
27 януари: Регламент за ОСП – разпоредби относно сектор „Вино“, организации на производители, правила за конкуренция;
•    
29 януари: Хоризонтален регламент – технически въпроси и разпоредби, свързани с контрол, извършване на проверки и финансов резерв.
 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар