Министерството отхвърля 2018 г. като референтна година за ДЗЕС1

  • 18.09.2021 12:41
  • 42
  • 12
  • Новини
Министерството отхвърля 2018 г. като референтна година за ДЗЕС1

Първото заседание на Специалния комитет по селско стопанство (СКСС) под ръководството на португалското председателство се състоя на 11 януари в Брюксел. Отново бе подчертано, че основен приоритет е приключване на реформата на ОСП. Целта е да се постигне споразумение с Европейския парламент (ЕП) до пролетта. 

 

Екосхемите със завишени изисквания са важен елемент за ЕП, като вече има съгласие на техническо ниво. Евродепутатите настояват за задължителен списък с екосхеми, който да бъде включен в делегиран акт. Съветът счита обаче, че това противоречи на гъвкавостта на прилагане. 

 

Относно ДЗЕС 1 за опазване на постоянно затревени площи в Брюксел е постигнато съгласие за 2018 г. като референтна година. България и Дания обаче възразяват. 

 

В проекта на екосхема, който ще бъде обсъден на заседание на Тематичната работна група на 20 януари, Министерството на земеделието предлага да се изисква поддържане на съотношението на постоянно затревените площи към общата земеделска площ на национално ниво. Те ще се поддържат чрез екстензивно пашуване от 0,3 до 1 ЖЕ/ха минимум 60 дни през съответната година.

 

Преговорите за новата ОСП продължават, а графикът през януари, цитиран в последния бюлетин на МЗХГ, включва триалози на:

 

•    22 януари: Регламент за Стратегическия план – зелена архитектура, нов модел на прилагане, дефиниции и общи разпоредби;
•    
27 януари: Регламент за ОСП – разпоредби относно сектор „Вино“, организации на производители, правила за конкуренция;
•    
29 януари: Хоризонтален регламент – технически въпроси и разпоредби, свързани с контрол, извършване на проверки и финансов резерв.
 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Коментари
mrseooo khatri
на 15.07.2021 14:42
I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a great informative website. boat hire Darwin
mrseooo khatri
на 11.07.2021 9:36
Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. https://www.cortlandaunz.com
mrseooo khatri
на 11.07.2021 9:35
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. https://www.thekangaroo-traveller.com
mrseooo khatri
на 11.07.2021 9:33
I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a great informative website. https://fullsteamaheadmarketing.com
mrseooo khatri
на 11.07.2021 9:31
I have checked this link this is really important for the people to get benefit from. https://nasao2020.com/
mrseooo khatri
на 11.07.2021 9:29
Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best. https://licegenies.com
mrseooo khatri
на 11.07.2021 9:27
A debt of gratitude is in order for the blog entry amigo! Keep them coming... https://foreheadthermometers.net
mrseooo khatri
на 11.07.2021 9:25
Thank you for your post, I look for such article along time, today i find it finally. this post give me lots of advise it is very useful for me. https://murphyforsenate2020.com
mrseooo khatri
на 11.07.2021 9:23
I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog! https://www.give19.org
mr seo
на 11.07.2021 9:19
Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share. https://www.lancasterpacontractors.com
mr seo
на 11.07.2021 9:10
Thumbs up guys your doing a really good job. https://www.protectyourinvestments.org
Aledx Kiloa
на 01.06.2021 16:19
It was a very good post indeed. I thoroughly enjoyed reading it in my lunch time. Will surely come and visit this blog more often. Thanks for sharing . If you have free time then check my profile about text to speech free tool.
Добави коментар