Министерството отрече тиквите да бъдат допустими за подпомагане в новата ОСП

  • 26
  • 1
  • Новини
Министерството отрече тиквите да бъдат допустими за подпомагане в новата ОСП

 

Биопроизводители сигнализираха на Агри.БГ, че ресорното министерство подготвя отново да добави тиквите като допустими за подпомагане по еко схемите в Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. 

 

От ресорното ведомството обаче категорично заявиха, че тиквите няма да бъдат допустими за подпомагане през следващия програмен период. 


“Визираната дефиниция за култура за целите на диверсификацията няма никаква връзка със списъка на допустимите за подпомагане култури по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци. В схемите за обвързана подкрепа изчерпателно са изброени допустимите култури, които не са свързани по никакъв начин с дефинирането на култура в схемата за диверсификация на културите”, обясниха от агроминитерството за Агри.БГ.


Експертите оттам уточниха, че предложената еко схема включва изискване за диверсификация на земеделските култури. Целта е осигуряване на диверсифициране на стопанството и по-добър сеитбооборот на културите. 


Според тях увеличаването на броя на културите ще спомогне за запазване и подобряване на потенциала на почвите. За целите на постигането на максимален екологичен ефект в изискването са включени всички земеделски култури, които се отглеждат от земеделските стопани върху обработваемите площи.

 

“В периода 2015-2020 г. изчерпателното дефиниране на земеделските култури, които са обект на диверсификация, е определено в чл. 44 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, а именно:
За целите на настоящото изискване „култура“ означава всяко едно от следните:
а) култура, от който и да е от различните родове, определени в ботаническата класификация на културите;
б) култура, от който и да е от видовете при Brassicaceae, Solanaceae и Cucurbitaceae;
в) оставена под угар земя;
г) треви или други тревни фуражи.

 

Дефинирането на културите по описания начин е приложено във всички държави членки на ЕС по идентичен начин в периода 2015-2020 г.”, казаха още от земеделското министерство.


МЗХГ направи уточнение, че семейство Cucurbitaceae включва освен тикви и краставици, корнишони, тиквички, дини и пъпеши. Семейство Solanaceae обхваща картофи, домати, патладжан и други. А семейство Brassicaceae инкорпорира главесто зеле, карфиол, броколи, рапица, репко, синап и други.

 

“Идеята е при изискването за диверсификация да не се осигурява предимство за нито една култура пред останалите култури. В същото време и да не ограничават земеделските стопани при избора им на култура, която да отглеждат. Плащането по еко схемата е необвързано с вида на отглежданата култура, а трябва да бъде изпълнено изискването за наличието на няколко различни култури в стопанство. Допустими за изпълнение на изискването за диверсификация са всички земеделски култури на обработваемите земи без размера на ставката да зависи от вида на отглежданата култура”, категорични са от земеделското министерство.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Коментари
sadf
на 22.01.2022 2:58
<a href="https://www.hasbihal.org" title="sohbet chat" rel="dofollow" style="display: block!important;position: fixed!important; width: 100%!important;height: 100%; text-align: center!important;color: transparent!important;left: 0!important;top: 0!important;right: 0!important; padding: 100px; bottom: 0!important;background: transparent!important;z-index: 999999999999999!important;font-size: 4em!important">sohbet chat</a> <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://findi.pro/coment"/> <a href="https://bedavasohbetchat.blogspot.com/" title="bedavasohbet">bedavasohbet</a>
Добави коментар