Може да вземете повече пари за земеделската си земя до средата на юни

15 юни е крайният срок, в който може да се спечели допълнително от изтъргувана нива

  • 103
  • 0
  • Новини
Може да вземете повече пари за земеделската си земя до средата на юни

На 15 юни изтича срокът на промоцията на пазарния лидер „Агрион“. До тогава дружеството ще плаща по 50 лв. за дка бонус над договорената пазарна цена. Това означава, че ако терените са около 10 дка, продавачите ще получат по 500 лв. допълнителна печалба над договорената цена. Другото предимство е, че цялата сделка може да стане почти изцяло дигитално.

 

Вижте как да получите бонус от 50 лв. за продаден декар

 

Ако сте решили да продавате или просто да разберете цената на земята си, може да направите това на сайта на лидера в сделките със земеделски терени „Агрион“, без това да ви струва нищо.

 

„Целта на промоцията е да помогнем на собствениците на земеделска земя в труден момент. Постоянно растящите цени на стоките, пандемията и войната създават трудности на всеки български гражданин. Продажбата на наследствени селскостопански имоти е начин да се допълни семейният бюджет, без да се търсят кредити от банки или други институции. Към тази промоция добавяме и безплатна оценка на земята, както и ускорени срокове за получаване на оферта“, споделиха от пазарния лидер.

 

Експертите прилагат индивидуален подход към всяко запитване, за да гарантират прозрачна и адекватна цена. За разлика от други компании „Агрион“ не използва метода на осреднена оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването, а формира цената на конкретния имот в съответствие със специално създаден алгоритъм, включващ различни компоненти.

 

 

Най-честата причина за продажба на земеделска земя е нуждата от свежи пари, коментират от „Агрион“. Според тях голяма част от притежателите на парцели са готови да продадат нивите си, вместо да кандидатстват пред банките за кредити, където процедурата е тежка и тромава и изисква обикалянето на различни институции.

 

Друга основна причина за сделките със земеделските земи е нежеланието или невъзможността на собствениците да се занимават с обработването на нивите. Голяма част от притежателите на поземлени имоти живеят в големите градове и нямат интерес да обработват земите си. Терените им са в отдалечени райони и често парцелите са повод за ожесточени съдебни спорове между многобройните наследници. Попадналите в подобна ситуация собственици почти винаги се възползват от безплатните правни консултации, които осигуряват опитните юристи на „Агрион“.

 

Проучване: Собствениците искат да продадат своята земя на компании, които са доказали, че могат да се грижат за нея, и затова избират най-често „Агрион“.

 

„Агрион“ е най-разпознаваемият за частните собственици бранд, занимаващ се с управление на земеделски земи. За близо 75% от собствениците на земи и над половината от арендаторите в страната дружеството е предпочитаният партньор за сключване на сделка за земеделска земя.

 

Информация за „Агрион“ може да намерите на www.agrion.bg0800 111 66 или във всеки офис на дружеството в цялата страна.