МТЗ увеличи с 21.8% производството си на трактори

МТЗ увеличи с 21.8% производството си на трактори

За първите 6 месеца на 2006 г. , Минският тракторен завод повиши с рекордните 21.8% производството на трактори в сравнение с първото полугодие на миналата година, като достигна производство на 25 301 трактора.

От Януари до Юни тази година, МТЗ е реализирал експорт на стойнист 280 155 000 $, което представялва ръст на приходите от износ в размер на 125,2% ! На външните пазари са продадени 19 602 трактора / ръст 108,3%/.

В рамките на Русия , Минският тракторен завод е успял да реализира за първото полугодие на 2006 - 8 100 трактора, което е ръст с 38% спрямо същия период през 2005г, на стойност 134 млн.$ / ръст 60,9%/


Въпреки забележителният растеж в руското производство, основният дилър на руски трактори и комбайни в България - Бултрекс, отбелязва близо 2 пъти спад в продажбите си на комбайни тази година, което  основно се обяснява с липсата на пари в зърнопроизводителите и ниските цени на таз-годишната реколта.