Мярка Инвестции в активи - ВИДЕО

  • 18653
  • 0
  • Видео
Мярка Инвестции в активи - ВИДЕО

Мярка Инвестиции в активи ще субсидира нова агротехника от 2014-а година. Субсидията по мярката за нова земеделска техника в новата ОСП 2014-2020, може да достигне до 90%