МЗХ ще инициира среща по промени в Закона за регистрация и контрол селскостопанската техника

МЗХ ще инициира среща по промени в Закона за регистрация и контрол селскостопанската техника

 

МЗХ ще инициира нова работна среща с новите министри на транспорта и на регионалното развитие и благоустройството за решаване на проблемите относно разрешителния режим за извънгабаритната селскостопанска техника и лицензионния режим на товарните селскостопански автомобили.

 

В момента в МЗХ се подготвят промени в Наредба № 15 от 7 април 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, както и в Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.

 

Днес стана ясно още , че срокът 23.01. - 10.02.2012г. за подаване на декларациите за ползване на гориво с намалена ставка на акциз се отменя на този етап и остава неясно кога ще започне кампанията.

 

За да започне прилагането на помощта и подаването на декларациите, трябва да има влязъл в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, като никой не се ангажира със срок. Експертите от МЗХ продължават да изчистват схемата за прилагане на помощта.

 

 

© 2012 Трактор.БГ