МЗХ удължава срока за изпълнение на проекти за агротехника по мярка 121 до 30-и Ноември

  • 3827
  • 0
  • Новини
МЗХ удължава срока за изпълнение на проекти за агротехника по мярка 121 до 30-и Ноември

Срокът за изпълнение на проекти за модернизация на земеделските стопанства по извънредния и финален прием по мярка 121 от старата Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013) се удължава до 30-и Ноември, научи Фермер.БГ. Потвърждение за това е и публикуаният вече официално на страницата на МЗХ проект за изменение на наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“.

Във връзка с приключване на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. се изменят и крайните срокове за изпълнение на инвестициите и подаване на заявки за окончателно плащане по Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Крайният срок за изпълнение на договора се променя на 13 ноември 2015 г., като същият ще e и срокът за подаване на заявка за плащане. По този начин бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 г. ще могат да продължат да работят по приключването на проектите си след 15 октомври, но всички отчетни документи за плащане следва да бъдат подадени в Държавен фонд „Земеделие” не по-късно от 13 ноември 2015 г. Съгласно параграф 5, ал. 3 не е необходимо договорите да бъдат анексирани.

Проектът за изменение на наредбата не предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета на Министерство на земеделието и храните. С проекта се създават условия за по-пълноценно използване на средствата по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, мярка „Обновяване и развитие на населените места“, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.