Национален форум за Кампанията за директни плащания 2010 ще се проведе утре 9-ти март

Национален форум за Кампанията за директни плащания 2010 ще се проведе утре 9-ти март

Национален форум за разясняване на Схемите за подпомагане на земеделските стопани по Кампанията за директни плащания 2010 ще се проведе на 9 март (вторник) 2010 год. в Зала 6 на Националния дворец на културата в София. Достъпът на форума за е свободен за всички фермери, които желаят да присъстват, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие”. 

ПРОГРАМА:

10:30 – 11.00 ч.
Регистрация
11:00 – 12.30 ч. Откриване - Първа част
11.00 – 11.15 ч. - Откриване на форума от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева
11.15 – 11.30 ч. - Изказване на Министър-председателя Бойко Борисов; Изказване на Министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов
11.35 – 12.00 ч.  – Презентация на Схемите за подпомагане на площ и новите схеми за национални доплащания за животни по Кампания 2010
Д-р Людмила Хъмчева, Директор на Дирекция "Директни плащания и пазарна подкрепа", МЗХ
Снежана Благоева, началник на отдел „Директни плащания” - МЗХ
Слави Кралев, началник на отдел „Мерки за пазарна подкрепа” в Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа”, МЗХ
12.00 ч. – 12.30 ч. Дискусия – Въпроси и отговори
Участници:
Преслав Борисов, Заместник- министър на земеделието и храните
Цветан Димитров, Заместник – министър на земеделието и храните
Д-р Людмила Хъмчева, Директор на Дирекция "Директни плащания и пазарна подкрепа", МЗХ
Снежана Благоева, началник на отдел „Директни плащания” - МЗХ
Калина Илиева, Изпълнителен – директор на ДФ „Земеделие”
Мюхеттин Караоглан, Заместник – изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”
12.30 – 13.15 ч. Кафе пауза/Обяд
13.15 – 16.00 ч. Втора част
13.15 – 13.45 ч. - Презентация Основни стъпки при подаване на Заявленията за подпомагане през 2010 г./Допустимост на площите и санкции
Свилен Костов, Началник – отдел „Директни плащания на площ” към ДФ „Земеделие”
Васил Грудев, Началник – отдел „Технически инспекторат” към ДФЗ
Санкции - Д-р Людмила Хъмчева, Директор на Дирекция "Директни плащания и пазарна подкрепа", МЗХ
13.45 – 15.00 ч.  Дискусия – Въпроси и отговори
Участници:
Цветан Димитров, Заместник – министър на земеделието и храните
Д-р Людмила Хъмчева, Директор на Дирекция "Директни плащания и пазарна подкрепа", МЗХ
Калина Илиева, Изпълнителен – директор на ДФ „Земеделие”
Мюхеттин Караоглан, Заместник – изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”
Свилен Костов, Началник – отдел „Директни плащания на площ” към ДФ „Земеделие”
Васил Грудев, Началник – отдел „Технически инспекторат” към ДФЗ