Над 2000 зърнокомбайна няма да се включат в жътвата заради повреди

Над 2000 зърнокомбайна няма да се включат в жътвата заради повреди

1616 на брой комбайна няма да излязат на жътва по решение на собствениците им през тази кампания. Причината е, че машините са остарели и имат редица неизправности.

При необходимост от допълнителна техника собствениците могат да пуснат в работа тези зърнокомбайни след извършване на съответните прегледи.

Отделно инспекторите на КТИ са заповядали от работния процес да излязат 312 броя зърнокомбайни.

Данните, към 27.06.2011г. показват, че от регистрираните в страната 9935 броя зърнокомбайни, в жътвата ще участвуват 7368 бр., като от тях са преминали сезонен технически преглед 5479 броя, което представлява 74%.

Регионалните служби на Контролно-техническа инспекция продължават да извършват проверка на техниката и до започване жътвата на пшеницата ще бъдат проверени всички зърнокомбайни преди пускането им в работа.