Над 80% от техниката ни е негодна за земеделие

  • 244
  • 0
  • Новини
Над 80% от техниката ни е негодна за земеделие

Над 80% от техниката ни е физически и морално остаряла и не отговаря на изискванията за модерно и ефективно селско стопанство, твърди ст.н.с. д-р инж. Николай Марков, директор на института по мелиорация и механизация. В националния дом на техниката и науката в столицата той изнесе основния доклад на националната научно-техническа конференция, която дискутира проблемите на използването на селскостопанската техника. До 1990 година у нас всяка година с влизали в експлоатация средно около 5000 трактора, до 1000 комбайна и около 10 - 12 000 различни по предназначение земеделски машини. Още в първите години на прехода състоянието на машинно-тракторния парк започва видимо да се влошава. Обновление на парка сега има, но то е с ниски темпове. Старата техника е основна причина за увеличените разходи за ремонти и поддръжка и намалява готовността на стопаните за извършване в срок и качествено на агротехническите мероприятия.

Над 6 пъти в годините на прехода е намаляло и производството на родна земеделска техника, а на места е и напълно спряло, като например в село Вердаре, единственото място, където са произвеждани трактори "Болгар". Затова по-голяма част от използваните сега в земеделието машини са на възраст 15-20 години. В института са на мнение, че българското земеделско машиностроене има реална възможност да се съживи. Предприятията в отрасъла са с добър опит, материалната им база, с малки изключения, е запазена, като част от нея отговаря на средноевропейско ниво.

Държавата обаче трябва ясно да каже какви основни култури ще се отглеждат в страната ни, на колко площи, какви ще са добивите от тях, както и да са ясни видът и размерът на фермерството у нас, за да си направи бизнесът сметка дали си заслужава да инвестира в разработката на нова техника. Липсата на средства за финансиране на нови разработки и производство пък е основната причина да не се усвояват нови и перспективни машини за нашето селско стопанство, както и да се усъвършенстват съществуващите. На практика сега отделните производители самостоятелно по-трудно биха инвестирали в нови, в това число и в рискови разработки. Много сериозен проблем е и състоянието на кадровия потенциал, зает с производството, обслужването и поддържането на техниката. Не може с техника, в повечето случаи от средата на миналия век, да се постигне висока и качествена подготовка на съвременно ниво, категоричен е Николай Марков. Все по-малко са и младите хора, които в последните години усвояват професиите, свързани със земеделска техника. Така може да се стигне до момента, когато няма да има кой да управлява съвременните комбайни. Защото все пак такива в последните години има по полетата ни, като надеждата е те да стават все повече.