Намаляването на пестициди ще се подпомага за 5 години напред

Намаляването на пестициди ще се подпомага за 5 години напред

 

Комисията предложи нови правила за намаляване на употребата и риска от пестициди в ЕС. Те ще бъдат заложени в регламент, който е пряко задължителен за всички държави членки.

 

Промените, въведени от новите правила, ще бъдат постепенни. Освен това в продължение на 5 години държавите членки могат да използват Общата селскостопанска политика за покриване на разходите за новите изисквания за земеделските производители.

 

Новите правила определят обвързващи цели на ниво ЕС за намаляване на употребата и риска от химически пестициди и за намаляване на употребата на по-опасните пестициди с 50% до 2030 г.

 

От своя страна, държавите членки трябва да приемат задължителни цели, за да помогнат за постигането на общата цел на ЕС. Когато определят тези национални цели те могат да вземат предвид интензивността на употребата на пестициди в момента. Това става обаче по законово дефинирана математическа формула. 

 

В никакъв случай националната цел за намаляване на пестицидите не може да бъде по-ниска от 35%. 

 

Комисията може да препоръча на държавите да определят по-амбициозни цели в определени случаи. Тя може да предприеме и допълнителни мерки, ако националните цели не са достатъчни за достигане на общото намаление от 50% на ниво ЕС. 

 

Употребата и рискът от химически пестициди ще се измерват на годишна база, като се използват данни за продажбите на продукти за растителна защита (ПРЗ), докладвани от държавите членки на Комисията.

 

Базовата линия за изчисляване на намалението от 50% ще бъдат средните продажби на препарати за растителна защита за 2015, 2016 и 2017 г.

 

Всички активни вещества, пуснати на пазара под формата на ПРЗ, се разпределят в една от четирите групи и за всяка от групите се разпределят тежести – по-високи тежести се дават на по-опасните групи. Използването на по-опасни пестициди също ще се измерва с помощта на данни за продажбите на ПРЗ, докладвани на Комисията. 

 

Държавите членки ще могат да използват механизмите за подпомагане по ОСП за покриване на разходите за всякакви изисквания, произтичащи от новите правила за земеделските производители, включително задължителните земеделски практики. Предложението въвежда тази изключителна мярка за първите 5 години.

 

ЕС разполага с общо 261 млрд. евро финансиране по стратегическите планове за 2023-2027 г., част от които ще бъдат използвани за подкрепа на устойчиви земеделски практики, полезни за околната среда. Държавите членки могат да използват:

 

•    екосхеми (предвидено отпускане на най-малко 48,5 млрд. евро за 2023-2027 г.); и
•    интервенции за управление на околната среда и управление на селските райони (предвидено разпределение на поне 21,1 млрд. евро за 2023-2027 г.

 

Новата ОСП може също да финансира инвестиции в машинно оборудване и инструменти за управление на риска и може да предлага подкрепа за изграждане на технически знания, като обучение и обмен на знания.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар