Нидерландия обърна земеделието си с краката нагоре

  • 14.07.2022 10:44
  • 30
  • 0
  • Новини
Нидерландия обърна земеделието си с краката нагоре

 

Докато България, както и още редица страни членки все още работят по консенсус относно Стратегическия си план в новата Обща селскостопанска политика (ОСП), Нидерландия вече представи визията си за модерно интензивно земеделие. 

 

В центъра на нидерландската концепция са здрави почви, разнообразен ландшафт и високо биологично разнообразие. За тази цел селскостопанската политика трябва да бъде напълно реорганизирана, пише AgrarHeute.

 

Алианс от представители на земеделието, опазването на природата, науката и бизнеса представиха доклад в тази посока. Документът е насочен към новото правителство, което вероятно ще бъде ръководено от действащия към момента премиер Марк Руте.

 

Нидерландската концепция се основава на законово определени цели за развитие на качеството на почвата, водата, въздуха, климата, биологичното разнообразие и ландшафта. Целите трябва да бъдат постигнати за период от 20 до 30 години. Комисията оценява годишните разходи за обновяване на 1,5-2 милиарда евро.

 

Азотен фонд за решаване на проблемите в хранителния сектор
Според стратегическия документ селските райони са изправени пред големи предизвикателства по отношение на азота, климата и биологичното разнообразие. От това следва, че спешно трябва да се намерят решения, които имат по-голямо влияние върху качеството на живот и икономическата сила.

 

Експертите предлагат създаване на азотен фонд с частно и публично финансиране. Той ще има за цел да подкрепи мерки, при които замърсяването на зоните от Натура 2000 е особено голямо. 

 

Кредити за земеделие
Друго предложение на експертите е да се създаде кредитна и гаранционна схема за финансиране на по-устойчиво земеделие. Приносът на отделните ферми за постигане на социално желаните цели трябва да бъде възнаграден, смятат авторите на документа. Отделно дигитализацията трябва да помогне на всеки земеделски производител да бъде добре информиран за това, кои услуги се предоставят, къде и на каква стойност.

 

За да има по-голямо търсене на тези нови финансови инструменти, трябва също да се определят стимули, например по-голяма финансова тежест върху потреблението, като в същото време се облекчи тежестта върху работата.

 

Необходима е мощна организация
Нидерландия иска да включи провинциите в изпълнението на националния стратегически план. Координацията обаче трябва да бъде с новосъздадено министерство за устройство на територията, земеделието и околната среда. Освен това е нужно да се създаде и всеобхватна организация за изпълнение.

 

Документът вече е представен пред земеделската и частна общност и е подписан от някои от големите земеделски компании, учени, асоциации и природозащитни организации.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар