Norac - Системи за стабилизиране на щангите на пръскачки

Norac - Системи за стабилизиране на щангите на пръскачки

Чрез системите за сензорно контролиране на пръскачките, които NORAC произвежда, може да се постигне висока ефективност и намаляване на количествата препарати при пръскане на зърнените култури