Norac - Уникални технологии за пръскачки с помощта на фирма НИК ООД

Norac - Уникални технологии за пръскачки с помощта на фирма НИК ООД

Системите на Norac са специализирани за земеделието. Имаме сензори, които разпознават житните растения и измерват неравностите в полето, като посредством връзка с хидравлични цилиндри стабилизират щангите