Нов лозаро-овощарски трактор LS XR 50 oт Сатнет Карлово

Нов лозаро-овощарски трактор LS XR 50 oт Сатнет Карлово

Само година след като стъпиха на българския пазар чрез Сатнет Карлово корейските трактори LS вече спечелиха доверието на фермеритe и над 100 машини успешно работят в българските стопанства. От скоро Сатнет предлага и най-новия лозаро-овощарски трактор LS XR 50