Нова възможност за финансиране на земеделски стопанства и фермери

Нова възможност за финансиране на земеделски стопанства и фермери

Покупката на земя и техника вече не зависи само от банките или европарите.
Според проведено наскоро проучване, публикувано в доклада на Fi-compass*, 19% от българските фермери се затрудняват да получат финансиране за увеличаване на оборотния капитал. Причините за това са няколко - липса на подходящи мерки от европрограмите, завишена взискателност към проектите и безкрайните административни изисквания от страна на банките. 

 

HeavyFinance е компания за споделено финансиране. “Мисията ни е да изградим финансов пазар без ограничения, който събира фермери и инвеститори на едно място“, разказа за Агри.БГ Николай Миленков, търговски мениджър в HeavyFinance.

 

Как работи?

 

Изцяло сме насочени към малките и средни стопанства, които не успяват да защитят проектите си за финансиране пред банките, поради тромавите им процедури и поради непознаване на проблемите на фермерите, посочва Миленков. 

 

Заедно с подаването на Искането за финансиране, фермерите следва да опишат какво желаят да купят с получените средства - нещо като бизнес план в една страница. 

 

Минималната сума, с която може да се финансира един фермер е от 10 000 евро, а таванът е определен на 100 000 евро за България, засега. Считаме, че в този диапазон всяко едно стопанство може да се възползва, за да обнови своя машинен парк”, разказа Миленков и допълва: 
“Времето, за което бихме могли да отговорим, е в рамките от няколко дни до седмица, стига отсрещната страна да е предоставила съответните данни и документи, които да отговарят на нашите изисквания”.

 

След одобрението на Искането за финансиране, кратък проспект на финансирания проект се публикува на частта от платформата, предназначена за инвеститори. Там те се запознават с инвестиционната възможност на проекта и при интерес инвестират средствата си в него.  

 

3 години е максималният срок за изплащане, който компанията предлага за момента. 

 

Условието е финансирането да се използва за покупка на земя, земеделска или горска техника. 
Важно е да се отбележи, че освен за нова, фермерите могат да кандидатстват за финансиране и за употребявана техника, като естествено е важно тя да бъде купена от оторизиран дилър или да се направи оценка от лицензиран оценител. 

 

Лихвите са определят в зависимост от кредитния рейтинг на самия клиент, предоставеното обезпечение, както и от срока на изплащане. Всеки проект получава индивидуална оценка и лихвен процент. Самият рейтинг се определя на базата на финансови показатели на фермера и жизнеспособност на проекта, оценени от риск отдела на компанията”, посочва Николай Миленков. 

 

След набирането на необходимите средства, в Централния регистър на особени залози се вписва договор за залог на актива, който ще се купува - това е обезпечението, което се изисква, като фермерът става собственик на купения актив. 

 

„Щастливи сме да влезем в България, за да предоставим съвременни индивидуални решения за финансиране на земеделските производители, като същевременно предлагаме нов сигурен пазар за инвеститорите. Страната разполага с благоприятни природни условия за развитие на селското стопанство и прогресивно законодателство за финтех компаниите, но все пак е необходимо по-добро финансиране за повишаване на ефективността на земеделието. Ние адресираме тази нужда и планираме да публикуваме още много заеми от България на платформата тази година”, казва от своя страна Лаймонас Норейка, главен изпълнителен директор и основател на компанията.

 

За контакт с HeavyFinance, можете да използвате email: [email protected] или да се свържете на телефон +359 889 969 911

 

*Fi Compass е платформа за консултантски услуги по финансови инструменти в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ESIF). Fi-compass се предоставя от Европейската комисия в партньорство с Европейската инвестиционна банка.