Нови дискови брани BRIX за тежки почви от Универсал НВГ

Нови дискови брани BRIX за тежки почви от Универсал НВГ