Нови моменти в преходната национална помощ, за които да внимавате

  • 27
  • 0
  • Новини
Нови моменти в преходната национална помощ, за които да внимавате

 

Животните, заявени за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, могат да се заявяват кумулативно с всяка една от интервенциите за обвързано подпомагане за едри преживни животни. Условието е да отговарят на изискванията на отделните интервенции, отговаря земеделският министър Явор Гечев на депутатски въпрос. 

 

Това правило не е приложимо обаче за дребните преживни животни, тъй като двата типа интервенции – за обвързано подпомагане и за преходна национална помощ, са обвързани с производството, уточняват от ресорното министерство.

 

В публикуваната за обществено обсъждане Проектонаредба за прилагане на директните плащания от тази година, стопаните могат да се запознаят с изискванията на трите интервенции за преходна национална помощ – за тютюн, необвързана с производството; за говеда, необвързана с производството; и за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството.

 

По интервенцията за преходна национална помощ за тютюн има промяна в досегашния референтен период, който вече е 2016 – 2018 г.

 

Промяна е налице и в референтната дата по интервенцията за преходна национална помощ за говеда. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които към 31 декември 2018 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ, и са активни земеделски стопани. 

 

Допустими за подпомагане са земеделски стопани , които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 50% от референтния брой животни. Помощта се определя въз основа на говедата и/или биволите в животновъдните обекти, регистрирани в системата към 31 декември 2018 г.

 

Право на подпомагане по интервенцията за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, имат земеделските стопани, вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП, които отговарят на следните изисквания:

 

•    50 или повече овце – майки, или
•    50 или повече кози – майки, или
•    50 или повече овце – майки и/ или кози – майки.

 

Изискването е те да продължават да отглеждат най-малко 80% от заявените овце – майки и/или кози – майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

Що се отнася до средствата от националния бюджет, общият размер на преходната национална помощ, която може да бъде предоставена по сектори, се ограничава до следните проценти от равнището на плащанията във всеки от специфичните за секторите финансови пакети, разрешени от Европейската комисия през 2013 г.

 

•    50% през 2023 г.,
•    45% през 2024 г.,
•    40% през 2025 г.,
•    35% през 2026 г.,
•    30% през 2027 г.

 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Добави коментар