Нови такси за селскостопанската техника

Нови такси за селскостопанската техника

Предвижда се таксата, която притежателите на колесни трактори и самоходни шасита ще трябва да заплащат при извършване на годишни технически прегледи да стане 12 лв. За верижни трактори да се плаща такса от 10 лв., а за тракторни ремаркета с общо и специално предназначение – 6 лв.

Това предлага Колегиумът на МЗГ с приетия проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, заплащани за сезонни и годишни прегледи на земеделска и горска техника, които се събират от Контролно-техническата инспекция. Досега собствениците на колесни трактори и самоходни шасита заплащаха такса от 10 лв., за верижни трактори – 8 лв., а за тракторни ремаркета – 4 лв.

Промените предвиждат още от 23 на 25 лв. да се увеличи таксата за извършване на годишни технически прегледи на зърнокомбайни и др. самоходни машини за прибиране на реколтата, а на силажокомбайните и косачките - от 16 на 18 лв. Не се променят таксите за технически прегледи за останалата техника, както и таксите за издаване и подмяна на свидетелствата за правоспособност за работа.

Във връзка с изискванията на Европейския съюз за безопасност на земеделската и горската техника се въвеждат такси за издаване на сертификат за одобрение на типа на цяло превозно средство в размер на 200 лева, и на система, компонент или отделен технически възел – в размер на 100 лева.