Нови възможности в растителната защита от Белхим Кроп Протекшън

  • 10.05.2022 16:53
  • 3132
  • 0
  • Видео
Нови възможности в растителната защита от Белхим Кроп Протекшън
Компанията показа действието на своите продукти върху култури в Южна България 
 

Компанията показа действието на своите продукти върху култури в Южна България 

Компанията показа действието на своите продукти върху култури в Южна България  Компанията показа действието на своите продукти върху култури в Южна България