Новите директни плащания на площ - какво плаши сектора?

Новите директни плащания на площ - какво плаши сектора?

 

На 11 декември, когато бе петото заседание на Тематичната работна група за Стратегическия план, стана ясно какво ново се гласи в директните плащания на площ

 

Разбира се, засега това се случва само на ниво проект, но е ясна посоката на мислене, която притеснява браншови организации. Някои от тях вече са представили своите становища, които Министерството на земеделието чинно е подредило в таблица. 

 

Интересно е, че в почти всички интервенции като допустими бенефициенти са посочени земеделски стопани, които отговарят на изискванията за „истински земеделски стопани“. Никъде обаче не се казва какви точно са тези изисквания и дали ще се прилагат. Според браншовици това прави програмирането твърде усложнено.

 

Основно подпомагане на доходите за устойчивост (сегашната СЕПП)

 

Предложението на МЗХГ е следното: 

 

Базово ще се подпомагат всички площи, върху които се извършва земеделска дейност, като се спазват основните екологични и климатични  изисквания, произтичащи от предварителната условност.

 

Тук обаче липсват окончателни параметри на бюджетите по директните плащания. Според НАЗ е редно земеделското министерство да разиграе възможните варианти на подпомагане, като заложи различни финансови параметри и условия. Идеята е да има по-голяма яснота относно базовите ставки. Освен това все още има неизвестни по отношение на връзката на плащанията с условността.

 

Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост

 

Проектът тук казва: 

 

Предложената интервенция предвижда подпомагането да бъде насочено към стопанства с размер до 500 ха, които ще получават подпомагане за първите 30 ха. 

 

Това изискване обаче за максимален размер до 500 ха тревожи някои организации. НАЗ например счита, че то е дискриминационно, недостатъчно аргументирано и икономически необосновано. По думите им прилагането на схемата през последните 7 години показва, че по нея са установени най-много злоупотреби и изкуствено създадени условия за разделяне на стопанства с цел да се облагодетелстват в по-голям размер.

 

„Именно при по-малките и средните стопанства се наблюдава по-голям икономически ефект от разделяне на стопанството на няколко по-малки стопанства. Този факт в никой случай не допринася за балансирано разпределение на подпомагането на хектар и не постига по-висок преразпределителен ефект на подпомагането“, обосновават се зърнопроизводителите. 

 

Не на това мнение обаче са група от малки и средни производители, които също са изпратили своето становище. Според тях такъв праг не само че трябва да има, но предлагат това допълнително преразпределително подпомагане да бъде максимум до 200 ха.

 

Допълнително подпомагане на доходите на млади земеделски стопани

 

Ето какво предлага ресорното министерство: 

 

При годишното плащане за първите до 30 ха допустими за подпомагане площи, изплатено допълнително към основното подпомагане, се въвежда ежегодно нарастваща ставка. 

 

Тук отново в таблицата с мнения е дадено само това на НАЗ, вероятно поради липсата на други. Та, от асоциацията настояват да се изясни механизмът за прилагане на тази ежегодно нарастваща ставка.

 

С получаването на допълнително подпомагане до 30 ха при увеличаваща се ставка е съгласна и въпросната група от малки и средни производители. Според тях обаче трябва да се спазват определени изисквания, а не просто да има регистрация и получаване на средства от нови стопани без познания и интерес. 

 

Те искат още да се даде ясно определение на понятията малко и средно стопанство. Според тях е много голям диапазонът от 30 ха до 500 ха, който квалифицира вида на стопанството, и дават следния пример:

 

„Стопанство с 5 000 дка и с 200 лв. приход на декар има оборот минимум 1 00 000 лв. – малко, средно или голямо е това стопанство? Еднакво допълнително подпомагане ли ще получава това стопанство, каквото и стопанството с до 30 ха (300 дка х 200 лв. = 60 000 лв.)? В европейските страни стопанствата са под 500 ха и те от какъв вид са?

 

Какво и как ще се приеме обаче, тепърва ще разберем. Следващото заседание на Тематичната работна група е планирано за 17 декември и още едно точно преди Нова година. Така че най-интересното тепърва предстои.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар