Новите зърнокомбайни Case IH Axial-Flow от серия 250 с нова автоматизирана система AFS Harvest Command ™

Сензорната технология за натоварване на ситата и автоматичнaте регулировка оборотите на вентилатора, поддържат идеално натоварване при промяна работните условията

  • 1201
  • 0
  • Новини
Новите зърнокомбайни Case IH Axial-Flow от серия 250 с нова автоматизирана система AFS Harvest Command ™
Новите автоматизирани функции позволяват на операторите по-лесно да увеличат производителността на машината, по отношение на производителността и качеството на реколтата. Case IH представя три нови модела от серията Axial Flow 250 за 2019 година, заменяйки съществуващите модели 7240, 8240 и 9240.
 
 
"Подобренията в серия Axial-Flow 250 се съсредоточават върху подобряване производителността, на комбайна, така и на оператора", обяснява August von Eckardstein, Маркетинг Мениджър зърноприбираща техника на Case IH за Европа, Близкия изток и Африка.
 
"Нашата цел е да подпомогнем вземането на решения и да направим настройките от начало до край, по-лесни за специфичния желан резултат. По този начин комбайнът може не само да помогне за подобряването на работата, дори и на опитен оператор, но и да помогне при работата на оператор с малко или дори без опит, като “набере“ увереност и да извлече максимума от машината."
 
Новата автоматизирана система AFS Harvest Command ™ 
 
В основата на промените за новите комбайни Axial-Flow 7250, 8250 и 9250 е автоматизираната система AFS Harvest Command ™. Тази напълно нова технология използва шестнадесет сензора за непрекъснато наблюдение на машината и коригира седем различни настройки, за да се постигне максимална производителност на комбайна. Управляван чрез терминала AFS Pro700 в кабината, системата за автоматизация понастоящем може да работи с пшеница, рапица, царевица и соя. Само няколко избора, в зависимост от типа култура и условията, позволяват на оператора да настрои машината да постигне желания резултат.
 
 
Базовата версия на AFS Harvest Command ™ характеризира доказаната система за Автоматични настройки на реколтата (ACS). Тя регулира оперативните елементи, като обороти на вентилатора и просвет на контрите, в зависимост от типа култура, избран на терминала на AFS, което премахва необходимостта от настройване на отделните елементи. Операторът има възможност да настройва зърнокомбайна в движение и да запази настройките за бъдеща употреба.
 
Следващата версия включваща Feedrate Control, променя постъпателната скорост  на база на натоварването от реколтата, за да се постигне желания резултат - възможност за контрол на загубите, максимална производителност или фиксирана производителност. Операторът определя целевото максимално натоварване на двигателя и постъпателната скорост, а Feedrate Control ще работи до тези граници. Новата система (Feedrate control) по-прецизно контролира постъпателната скорост, базирана на натоварването от постъпващата маса и необходимата мощност за работа на машината в зависимост от почвения релеф. Feedrate Control може да се използва като самостоятелна функция и работи във всички видове култури.
 
 
Топ версията е изцяло автоматизирана с AFS Harvest Command ™, като автоматично задава настройки на овършаващата и почистващата системи, базирани на същите желани резултати както с Feedrate Control, но допълнително следи и качеството на зърното. Използва се технология, базирана на камера, и следене налягането върху ситата, за да се осигурят допълнителни насоки за автоматичния процес на настройка на машината, за да се минимизират примесите в зърнената проба и да се поддържа най-доброто качество на зърното, което е отличителна черта на комбайните Axial Flow.
 
"Автоматичната камера за зърно на AFS Harvest Command ™ използва патентована мултиспектрална светлинна емисия - видима и невидима - за по-точно определяне на начупените зърна и примеси", казва Аugust von Eckardstein.
 
 
"Тази патентована технология помага на камерата за зърно по-точно да следи качеството на пробата, осветявайки я с UV лъчи, синя, зелена, червена и инфрачервена светлина. Комбинирането на петте светлинни спектъра осигурява засилена възможност за откриване на брашно причинено от начупените зърна. Терминалът AFS сигнализира на оператора, ако мръсотията влияе на яснотата на камерата."
 
С пълна автоматизация, AFS Harvest Command ™ може да се използва по четири различни начина. Във всички случаи операторът определя максимално целево натоварване на двигателя и максимална скорост на движение на комбайна, за да работи в:
 
• Режим на производителност: комбайнът работи със скорост, за да осигури приемливо ниво на загуба на зърно, от ротора и почистващата система.
• Режим на Фиксирана пропускателна способност: комбайнът поддържа целеви пропускателен капацитет чрез промяна на постъпателната скорост и наглася настройките, за да сведе до минимум загубите.
• Режим за максимална производителност: комбайнът работи до скоростта или максимална граница на мощността, зададени от оператора, докато регулира настройките, за да намали загубите на зърно от ротора и почистващата система.
• Режим за качеството на зърното: комбайнът променя настройките си, за да поддържа качеството на зърното и нивото на примесите, като същевременно намалява загубите.
 
След като избере раздела "Основни" на AFS монитора, оператора може да въведе типа култура, желания резултат (стратегия), максималната скорост и максимално натоварване на двигателя. След това системата се включва и започва събирането на реколтата. Фина настройка е възможна чрез раздела “Разширени“, който позволява например, да се променят първоначалните настройки, да се коригира честотата на автоматичните промени и да се отчете лекотата на овършаване.
 
"Автоматизацията на AFS Harvest Command ™ не е предназначена да замени решенията на оператора, а да ги подобри, като идентифицира факторите, ограничаващи производителността на комбайна, като промяна на условията, показвайки ги и правейки корекции, за да ги подобри", казва August von Eckardstein.
 
 
"Опитните оператори могат допълнително да увеличат производителността и качеството на зърното, а неопитните могат по-бързо да постигнат производителност, сравнима с опитен оператор. И за двата типа оператори, AFS Harvest Command ™ означава по-малка нужда за притеснение относно фактори като: загуби, обороти на вентилатора и скорост на ротора, което позволява по-голям фокус върху позицията на хедера и разтоварване."
 
Подобрения на роторния кафез и сита
 
Серията зърнокомбайни Axial-Flow 250 с Новата автоматизирана система AFS Harvest Command ™ са оборудвани с регулируеми от кабината насочващи лопати на ротора, задействани ръчно от превключвател, от дясната конзола, когато не се използва автоматизацията или автоматично се настройват при включена автоматизация AFS Harvest Command ™. Задните шест лопати са свързани, включват по-голям обхват на настройка и могат да бъдат регулирани ръчно през страничните капаци. Чрез смяната на стъпката на лопатите, масата ще се движи по-бързо или по-бавно през роторния кафез, като настройва обвършаването и сепарацията, за да подобри ефективността.
 
 
Във съчетание с управлението на горното и долното сито, пълният пакет AFS Harvest Command ™ включва и нова настройка на пред-ситото от кабината, позволявайки на системата автоматично да наглася всички настройки на ситото, според обратната връзка от сензорите за загуба, камерата за зърно и сензорите за налягане на ситата. Това също може да се активира ръчно, когато AFS Harvest Command ™ не се използва. Регулируемото от кабината пред-сито, също се предлага като самостоятелна опция, която включва дистанционен превключвател, позволяващ настройка през странични капаци.
 

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!

Добави коментар