Ново 20: Всички трактори и комбайни с такса, конвой и движение само през деня

  • 15.05.2022 14:17
  • 2784
  • 0
  • Новини
Ново 20: Всички трактори и комбайни с такса, конвой и движение само през деня
Всички земеделски стопани, чиито трактори, тракторни ремаркета, комбайни и друга самоходна техника, независимо от габаритите ѝ, трябва да плащат годишна такса, да осигуряват два съпровождащи автомобила и да се движат по републиканската пътна мрежа само в светлата част на деня. Това предвижда проект на Наредба на Регионалното министерство, публикуване за обществено обсъждане, съобщи Фермер.БГ
 
Ето какво се посочва в мотивите към проекто наредбата :
 
„С проекта на наредба се правят изменения и допълнения в Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства, които предвиждат, да се издаде едногодишно разрешително за движение на колесните трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа, съгласно ЗРКЗГТ. С въвеждането на едногодишни разрешителни се очаква облекчаване на земеделските производители, ползващи цитираната техника при преминаване по републиканските пътища, както и стимулиране на плащането на дължимите пътни такси от потребителите сезонно ползващи републиканските пътища поради спецификата на тяхната дейност. 

Предвид сезонния характер на дейностите, които извършват, както и поради интензивността на земеделската дейност в определени периоди на годината и променливите метеорологични условия, селскостопанските производители, ползващи колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника много трудно могат да направят точен план на работа. Често се налага първоначалните им работни планове за деня да претърпят промени, а това означава и промяна на маршрута на вече издадено разрешително. Поради тези причини чрез издаването на едногодишно разрешително за движението по първи, втори и трети клас по изключение, което не е обвързано с конкретен маршрут, се стимулира заплащането на дължимите пътни такси от всички производители ползващи колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника.
 
От друга страна, с настоящите изменения се предвижда при издаването на едногодишни разрешителни, тази земеделска и горска техника да бъде придружавана от два съпровождащи автомобила. По този начин няма да бъде допускано движението им по републиканските пътища без необходимия съпровод. Последното е от съществено значение за повишаване на безопасността на движението по онези пътища, които ще бъдат използвани от преминаващите превозни средства, регистрирани по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника. 
 
В приложения проект е уреден и контролът, касаещ водачите на колесните трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа, съгласно ЗРКЗГТ, доколкото при неспазване на въведените нови изисквания в наредбата на водача ще бъде съставен акт. 
 
С цел уеднаквяване на разпоредбите на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства със Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, в допълнителните разпоредби на същата са добавени определения на „самоходна техника“, „сменяема прикачна техника“ и „пътно платно“.
 
 

Мотиви към проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!