Новото председателство дърпа чергата към биото

  • 8
  • 0
  • Новини
Новото председателство дърпа чергата към биото

 

 

Португалското председателство на Съвета иска да постигне споразумение за реформата на ОСП през пролетта, като така осигури достатъчно време новият програмен период да започне през януари 2023 г. Това заяви земеделският министър на страната пред своите колеги на 25 януари. 

 

Фокусът на работа на новото председателство пада върху дългосрочната политика на ЕС за селските райони, насърчаване на биологичния контрол за по-малко химически пестициди, по-добро управление на почвата и водата.

 

Португалия призовава за биологично земеделие, по-екологично и по-устойчиво селско стопанство, както и насърчава внедряването на „биологични средства за борба с вредителите по растенията“. 

 

Всички делегации, които взеха думата по време на срещата, подчертаха необходимостта от баланс по отношение на екологичните и социално-икономически съображения, субсидиарност и по-голяма гъвкавост за държавите членки.

 

Редица делегации не одобриха поправки, внесени от ЕП, по-специално концепцията за хибридна система за контрол. Тя се основава на стари правила и такива, свързани с изпълнението по новия модел. Според делегациите това не е ход за опростяване и трябва да се избягва. 

 

Някои държави членки се изказаха против и предписателния подход за екосхемите. Техният аргумент бе, че това „би ограничило нашата свобода, когато става въпрос за избор“. 

 

Включването на социалната условност също не бе добре приета от различните делегации, посочват в последния си бюлетин за ОСП от българското земеделско министерство. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар