Областните дирекции Земеделие поемат функциите на КТИ

  • 3139
  • 0
  • Новини
Областните дирекции Земеделие поемат функциите на КТИ
Държавен вестник обнародва промени в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, с които се закрива Контролно-техническата инспекция (КТИ) към МЗХ. Функциите на КТИ се поемат от областните дирекции Земеделие, които стават орган по регистрация на техниката и контрол за техническото състояние и безопасността на техниката, пусната на пазара и/или в употреба, и за придобиването на правоспособност за работа с техника.
 
В Закона е записано, че Министерството на земеделието и храните създава и поддържа информационна база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея, като данните се въвеждат от областните дирекции „Земеделие“.
 
Директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол за:
1. регистрацията на техниката;
2. правоспособността на лицата, които работят с техниката;
3. техническото състояние и безопасността на техниката;
4. въздействието на техниката върху околната среда;
5. спазване на нормативните изисквания при осъществяване на дейността по обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника;
6. наличието на валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за одобряване на типа;
7. наличието на валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за национално одобряване на типа.
 
Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г. 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!