Обновяването на машинния парк с нови трактори, комбайни и инвентар се забавя

  • 1723
  • 0
  • Видео
Обновяването на машинния парк с нови трактори, комбайни и инвентар се забавя

По данни на Българската асоциация на търговците на агротехника, модернизацията с нова земеделска техника на стопанствата в България е едва 0,5 % за последните две години, което е нищожен ръст неотговарящ на конкурнетно значимите предизвикателства