Обогатяване на торопочвена смес преди сеитба на разсад

Обогатяване на торопочвена смес преди сеитба на разсад

ОБОГАТЯВАНЕ НА ТОРОПОЧВЕНАТА СМЕС

Преди сеитбата на разсадите се приготвя торопочвена смес, състояща се от две части добре прегорял оборски тор и една част пресята градинскска почва. Тя може да се обогати с 2 кг на кубичен метър суперфосфат, 0, 6 кг на кубичен метър калиев сулфат и 0, 4 кг на кубичен метър амониева селитра. Мерки срещу болести и неприятели

Срещу почвени патогени по зеленчуковия разсад и тютюна (причинители на сечене, кореново гниене, черно кореново, фузарийно, склероцийно и друг тип гниене) е възможно третиране с тотални пестициди, като:

 

 

 

• Базамид-гранулат

 

Дозата е 25 г базамид гранут на квадратен метър, като за 15-20 дни почвата се покрива, а след разрохването й се разбърква два-три пъти. Третирането с продукта трябва да става при температура от 13 до 18°С.

 

• Формалин

От 1-процентов разтвор, по 10-12 литра на квадратен метър, който е без остатъчни вещества в почвата. Лехите и торовата покривка се разрохват и покриват с полиетиленово платно за едно денонощие. Третирането трябва да се направи две-три седмици преди сеитбата, защото и двата продукта са токсични и за семената на зеленчуците.

 

Много добри резултати дава третирането с комби- нацията фундазол 50 ВП, в доза 2 г на квадратен метър и шампион - 1 до 2г на квадратен метър, внесени веднага след сеитбата. Но ако има опасност от силно развитие на тютюневия трипс (преносител на пръстеновидната некроза по тютюна) и бронзовост по доматите, тотал-ният пестицид каунтер 5 Г има превъзходство. Същият действа и при студено време, повърхностно и дъблочинно на почвените вредители, включително и на поповото прасе, важен вредител на разсада.

 

Ако не са използвани тотални пестициди, срещу поповото прасе се приготвят отровни примамки. Сваряват се до омекване пшенични или ръжени зърни, които се обработват с Би 58 в доза 50 мл на кг зърно плюс 30 мл олио. Примамката се използва в доза по 4-5 кг на декар. Третирането на торо- почвената смес може да се направи и с разтвор на син камък в концентрация 1, 5 до 2 на сто, като за квадратен метър почва се използват 10 л от разтвора. Сеитбата трябва да се направи след 10 до 15 дни.