Обсъждат промените в Наредбата за движение земеделска техника

Обсъждат промените в Наредбата за движение земеделска техника

Цялата земеделска техника ще бъде обхваната от Наредба 11, тъй като дори един малък трактор, като закачи инвентар, то той вече минава в по-голямата категория. Обикновено инвентарът е около 4,20. Това каза в интервю за Фермер.БГ Светослав Русалов, председател на Управителния съвет на НАЗ. 

 

Г-н Русалов, предвид на предстоящата жътвена кампания и това, че Наредба 11 за движение на агротехника все още не е обнародвана, как вървят преговорите с институциите относно промените за движението на земеделска техника?
Днес предстои работна среща между МРРБ, АПИ, КАТ, МЗХ и НАЗ на тази среща ще обсъдим предложенията за изменения на Наредба 11. До момента имаме някакви постигнати съгласия, но остава основният проблем, а именно движението на извънгабаритна земеделска техника по Републиканска пътна мрежа в тъмната част на денонощието. Налага се предвижването на тази техника, тъй като ние не можем да спрем нашия процес на жътва и прибиране на продукцията, заради метеорологичните условия, които са променливи. Затова нашето желание е да можем да се предвижваме свободно, без да сме нарушители по Наредбата.
 
Според НАЗ нужен ли е действително конвой от 2 автомобила, придружаващ земеделската техника?
Многократно ние изложихме нашата позиция, че всяко допълнително превозно средство, което се вкара в потока от движение, допълнително утежнява предвижването. Тези съпътстващи автомобили, ще се движат със същата скорост, с която се движи и селскостопанската техника. Като пример, комбайнът се движи със скорост около 25 км/ч., а тракторът около 40 км/ч., това ще натовари цялата пътна обстановка. Не е нужно при излизане на жътва на 10 000 комбайни, да вкараме допълнително още превозни средства, за да станат  20 000 автомобила, които да са изкуствено прибавени. След сериозен отпор от страна на отговарящите, ние бяхме склонни да отстъпим донякъде. 
 
Последният вариант на тази Наредба е, че тези изисквания, ще обхващат цялата земеделска техника. Така ли е това действително? 
Да, цялата земеделска техника, която се води извънгабаритна - над 2,55 м. Ние разделихме таксата за плащане до 3,30 м и до 4,50 м – т.е ще има две такси. Като цяло Наредбата обхваща всичката техника, тъй като един малък трактор, като закачи инвентар, той вече минава в по-голямата категория. Обикновено инвентарът е около 4,20 м.
 
Какви са очакванията ви от днешната работна среща?
Ние ще отстояваме нашите позиции и бихме желали да се случи това, което искаме. Нормално е да има развитие на техниката, нормално е и ние да се придържаме към условията, но не можем да спрем един елементарен процес на прибиране на реколта, а и не само. До момента ние не сме създавали проблеми. Движехме се по Републиканската пътна мрежа последните 25 години, но ние бяхме нарушители. Ние не искаме да бъдем нарушители! Искаме да узаконим действията, които са се случвали последните няколко години. Наредбата беше рестриктивна и досега, но благодарение на това, че не сме били санкционирани толкова много, са ни оставили да се предвижваме. Санкции има и те са много големи, започват от 1000 лв. до 2000 – 2500 лв. С риск да нарушим правилата, ние сме се предвижвали. Пак казвам, нашето желание е да бъдем изрядни и нарушенията да се сведат до минимум.
 
Къде смятате, че ще срещнете най-голям отпор от страна на институциите по повод на вашите желания?
В момента от Министерството на вътрешните работи, по-точно от КАТ, е най-големият отпор по повод предвижването на земеделска техника в тъмната част на денонощието. Надявам се да бъдат благоразумни и да помислят за същността на дейността ни, за да можем да се вършим дейността си безпроблемно.