Обвързано подпомагане: Какви ще са правилата за овце и кози?

  • 49
  • 0
  • Новини
Обвързано подпомагане: Какви ще са правилата за овце и кози?

 

След 2023 г. досегашната схема за обвързано подпомагане на овце и кози под селекция се преименува в Интервенция „Обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми“. Какви ще са условията за допустимост на стопаните, стана ясно на 14 октомври, когато Министерството на земеделието представи своето предложение.

 

За подпомагане ще могат да подават заявление земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 50 и повече овце-майки от една порода, включени в развъдни програми, и/или 20 и повече кози-майки от една порода, включени в развъдни програми.

 

Животновъдните обекти, в които се отглеждат млечни породи, трябва да са ги включили в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.

 

Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 12 месеца до 84 месеца за овце и до 108 месеца за кози. Нужно е те да са идентифицирани и регистрирани в системата на БАБХ. Стопаните ги задържат най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

Реализация на продукция

 

За млечни породи  – 70 кг мляко или 
•    35 кг мляко и 0,20 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства;

 

За застрашени от изчезване местни породи или биологично производство: 
•    35 кг мляко или  0,20 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства;

 

За месодайни породи
•    0,5 животни родени в стопанството – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;

 

Не се допуска едновременно подпомагане за едно животно по тази схема и по схемата за преходна национална помощ.

 

Размерът на подпомагане се определя на глава животно. За да бъде насочен финансов ресурс към малките и средни ферми, ще бъде приложена модулация.

 

От Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) обаче имат съвсем различно виждане по въпроса. Според тях не е адекватно да има еднакво подпомагане на ферми, които с мъка достигат 35-70 кг мляко от овца, и тези, които вече надхвърлят 130-150 кг за сезон. 

 

Ако условията за допустимост не се променят, браншовиците смятат, че ще продължи тенденцията за създаване на нови развъдни организации, което води до конфронтация и почти никакъв ефект за стопаните. Затова те предлагат цялостна промяна в критериите след 2023 г., като се наблегне изцяло на икономическия подход към животновъдите по следния начин:

 

•    Да има две нива на подпомагане: за овце – 70 кг и над 100 кг мляко или еквивалент в продукти, и за кози – 70 кг и над 300 кг;
•    Да участват всички стопани, които произвеждат и продават с фактури;
•    Комбинация на ПНДЖ с ДПЖСК;
•    Да се отделят автохтонните породи със самостоятелен бюджет и евентуално допълнително подпомагане през Направление „Опазване на застрашени от изчезване местни животни“ по мярка 10.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Добави коментар