Очаква се ръст на продажбите на техника

Очаква се ръст на продажбите на техника

Тази година се очаква ръст на продажбите на нова селскостопанска техника с малко над 12%, в сравнение с предходната 2006-а година. Данните са на база анализ направен от експерти на Асоциацията на българските села - отдел "Агробизнес", и се основава на информация подадена от основните вносители и търговци на селскостопанска техника в България.

В същото време, по-дългосрочните очаквания на търговците на техника са свързани с предстоящите реализации на проекти по линия на ЕС, благодарение на които в началото на 2008г. ще започне плавен растеж на продажбите, който към 2010 г. ще доведе до 40% разгръщане на сделките, спрямо сегашното състояние на пазара.

Най-сериозрен ръст в продажбите се очаква при оборудването за модернизиране на животновъдни ферми, както и при мелиоративната техника. 
Фермерите ще продължат да купуват най-вече на лизинг, като 3-те първи банки в това отношение остават Райфайзен, ОББ и Про Кредит, като по информация от анализа, става ясно, че ОББ държи над 65% от финансиранията в България със складови записи за зърно. С най-сериозен ръст от близо 20% за 2006г. във финансирането на сделки за закупуване на селскостопанска техика пък е Пиреос банк.

Данни на НСИ, включени в доклада, сочат пък, че към средата на 2006г. 67% от регистрираната земеделска техника в България е в състояние на "брак", а 19% от машините са на предела на техническия си живот. 

В момента най-достъпната за закупуване техника е тази произведена в Беларус, Турция, Китай и Италия. Ръстът на продажбите на земеделски машини произведени в ЕС се очаква да нарастне сериозно, тъй като по линия на Европейските фондове в областта на земеделието се очакват рестрикции при закупуването на машини, които не са произведени в рамките на съюза.