Очакваната нова реколта от пшеницата ще бъде около 3 милиона тона

Очакваната нова реколта от пшеницата ще бъде около 3 милиона тона

Очакваната нова реколта от пшеницата ще бъде около 3 милиона тона, а средният добив в рамките на 320 кг от декар. Средният добив е определен след последния преглед на есенниците на около 320 кг от декар. Очакваната изкупна цена на хлебното зърно ще бъде около 180-192 лева за тон без ДДС. Това стана известно след последното заседание на Консултативния съвет по зърното при Министерството на земеделието и горите. Участниците в съвета не виждат бъдещи проблеми по веригата зърно-брашно-хляб. Според информация от Държавния резерв се очаква през май на Софийската стокова борса да бъдат пуснати за продажба 80 000 тона зърно. Мелниците в страната имат запаси за работа до новата реколта.

До юли се чака да бъде готова и новата наредба за количествата земеделска продукция, които могат да останат като преходни за следващата година. Наредбата ще е нужна след влизането на страната ни в Европейския съюз. Защото ако след акта на присъединяване количествата бъдат надвишени, съюзът ще наложи глоби на държавата. 

Въпреки прогнозираната добра цена за пшеницата и ечемика от новата реколта, експертите коментират, че след ликвидирането на държавния монопол в зърнения сектор новите производители са останали без складове да съхранение на продукцията. Това от своя страна поставя един труден проблем, който кара фермерите да продават веднага след жътвата, когато зърното е най-евтино.