Опит да се облекчат фермерите

Опит да се облекчат фермерите

 

Европейската комисия прие мярка, позволяваща на земеделските производители да получават по -високи аванси от плащанията по Общата селскостопанска политика (ОСП), съобщиха от Комисията. 

 

Тази мярка ще подкрепи и увеличи паричния поток на земеделските стопани, засегнати от Covid- кризата и от въздействието на неблагоприятните метеорологични условия в целия ЕС. Както стана с редица страни, които бяха засегнати от наводнения наскоро. 

 

Мярката ще позволи на държавите - членки да изплащат по-високи авансови суми, които да са в помощ на фермерите: до 70% (от 50%) от директните плащания и 85% (от 75%) от плащанията по Програмата за развитие на селските райони. 

 

Ще се приложат предпазните мерки за защита на бюджета на ЕС, така че плащанията могат да бъдат направени след 16 октомври 2021 г.
ЕК агрохранителния сектор по време на кризата с Covid-19 чрез повишена гъвкавост и специфични пазарни мерки. Съвсем наскоро пакетът от мерки за подкрепа за лозаро-винарския сектор беше удължен до средата на октомври 2021 г.

 

Това лято страните членки са изправени пред поредните предизвикателства от климатичен характер - от наводнения до топлинни вълни. Земеделските производители са сред най -засегнатите от тези екстремни метеорологични явления. Ето защо Комисията предприема действия за увеличаване на паричния им поток чрез приетата мярка.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар