Оптиком - обиколка с камиона JCB - част 1 - Монтана

Оптиком - обиколка с камиона JCB - част 1 - Монтана

Земеделските стопани видяха в действие най-продавания в България телескопичен товарач JCB 531-70 Agri, уникалният нов малък телескопичен товарач 515-40, подходящ за животновъдните ферми и малките стопанства, както и мини товарач JCB Robot 160