Оптиком представи пред лозари тракторите Landini от серията Rex и Mistral

  • 2185
  • 0
  • Видео
Оптиком представи пред лозари тракторите Landini от серията Rex и Mistral

В красивите лозя на Винарска изба „Братя Минкови“ край Карнобат фирмата събра лозопроизводители на демонстрация,  в която показа актуални модели специализирани трактори и инвентар за обработка на лозя и овощни насаждения